2 miljard euro voor de eerste levensjaren

“Dat is wat wij als VOORUIT bijkomend willen investeren in kinderen.
Een ambitieus, maar realistisch plan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Situaties, zoals lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen en taalachterstand, kortom kinderarmoede, moeten echt aangepakt worden.
Gelijke kansen voor elk kind, daar komt het op aan. (1)(2)(3)

Elk kind heeft recht op een plaats in de kinderopvang, net zoals op een plaats in het onderwijs.
Het systeem van de kinderopvang moet grondig aangepast worden: meer plaatsen, goedkoper en meer begeleiders.
Uit onderzoek blijkt dat net de eerste 1 000 dagen van een kind de belangrijkste zijn.
VOORUIT wil dat elk kind voor de leeftijd van 2,5 jaar minstens 130 dagen naar de opvang gaat.
De kinderopvang moet op termijn gratis worden, te dure kinderopvang benadeelt te vaak werkende ouders.
In een eerste fase wordt de prijs bepaald door inkomen en vermogen.

Er komt een schoolplicht vanaf 3 jaar in plaats van de leerplicht vanaf 5 jaar.
Wie echt schoolmoe is, mag vanaf 16 jaar stoppen met school in plaats van op 18 jaar. Maar die jongeren worden wel nog opgevolgd.
Het Beroeps- en Technisch Secundair Onderwijs (BSO en TSO), lees het praktijkonderwijs, wordt opgewaardeerd.

Om het lerarentekort (mee) aan te pakken, kunnen personen, die de overstap vanuit de private sector willen maken, 20 jaar anciënniteit in plaats van 10 jaar meenemen. Bovendien versterken we de lerarenopleiding, samen met een aantal andere maatregelen.

Een deel van het kindergeld zal rechtstreeks geïnvesteerd worden in dienstverlening, ondersteuning en kansen voor elk kind, onder andere gratis gezonde maaltijden op school én kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang.
Om de ongelijkheid te verkleinen, moet er meer kindergeld gaan naar gezinnen, die het echt nodig hebben en minder naar gezinnen, die het minder nodig hebben.

Waar halen we het geld?
Een verschuiving van een half miljard euro van de kinderbijslag van gezinnen naar de kinderen.
Een half miljard uit een rationalisering van het aantal studierichtingen. Zo zullen er minimum tien inschrijvingen voor een bepaalde richting moeten zijn.
Een hervorming van de erfbelasting met een beoogde opbrengst van 1 miljard euro: erfenissen tot 250 000 euro worden vrijgesteld, alles daarboven wordt zwaarder belast.

Uiteraard is dit een lange termijnvisie, maar toch hopen we als VOORUIT ermee te kunnen starten na de Vlaamse verkiezingen van 2024.”

  • Foto: rawpixel.com.