Erfbelastingen moeten rechtvaardiger

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 31 mei 2023.
Hij herhaalde daarmee het VOORUIT-standpunt dat hij al dikwijls ingenomen heeft tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

“Nu zijn de erfbelastingen onrechtvaardig”, zei Ludwig Vandenhove.

“De grote vermogens organiseren zich zodanig dat zij weinig of niets moeten betalen.
Zij doen hiervoor een beroep op gespecialiseerde kantoren.
De gewone burgers en families beschikken niet over deze mogelijkheden.

Het VOORUIT-voorstel?
In tegenstelling tot nu moet er een belastingvrije som komen van 250 000 euro.
Daarboven betaalt iedereen hetzelfde, weliswaar volgens progressieve tarieven.
Dit is een veel meer rechtvaardige aanpak.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. (1)