Mijn stad Sint-Truiden

Oude stortplaats Melveren: wij hebben gedaan wat we moe(s)ten doen!

Dat heeft VOORUIT gemeenteraadslid Filip Moers uitgebreid geargumenteerd tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 juni 2021 over de periode dat wij als sp.a, nu VOORUIT, bestuursverantwoordelijkheid hadden in de stad Sint-Truiden.

De laatste dagen is er ook in Sint-Truiden aandacht voor eventuele vervuiling door Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS).
Waar niet in Vlaanderen?
”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Extra aandacht voor psychische problemen bij jongeren

Covid-19 heeft geleid tot heel wat psychische problemen bij de bevolking, ook bij de jongeren. 

De verschillende overheden moeten hier aandacht voor hebben”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Precies daarom heeft VOORUIT-fractieleider Gert Stas een bijkomend agendapunt toegevoegd aan de Openbare Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden van dinsdag 29 juni 2021.
Onderwerp: ‘Telefonische hulplijn voor jeugdorganisaties op kamp’.

Gezonde(re) lucht

Wie kan er nu tegen gezonde(re) lucht zijn in gebouwen?

“In principe niemand”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
In feite zouden alle overheden een planning, organisatorisch en financieel, moeten opmaken om systematisch CO2-meters te plaatsen in alle openbare gebouwen.

Het onderwerp is nu actueel geworden met Covid-19, maar in feite gaat het over een permanent probleem.

De kwaliteit van lucht kan gemeten worden met een CO2-meter.
We ademen zuurstof en CO2 uit en meer CO2 betekent minder gezonde lucht.

Opnieuw meer graffiti in het straatbeeld?

“In mijn periode als burgemeester voerden wij een actief graffitibeleid.
Er zijn nog steeds heel wat tekenen -kunstwerken- hiervan te zien in het straatbeeld van Sint-Truiden.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Hier rond is niets meer gebeurd sedert 2012. Ik blijf nochtans geloven dat graffiti in de openbare ruimte heel wat voordelen heeft: sommige openbare ruimten opnieuw ‘heroveren’, lees opfrissen, jongeren creatief laten bezig zijn en illegale graffiti tegengaan.

Nieuwsbrief VOORUIT Sint-Truiden

De volgende nieuwsbrief van VOORUIT Sint-Truiden is verschenen.

Hieronder vindt u nummer vijf.

Arrogantie!

“Het zou nog al getuigen van de nodige arrogantie van burgemeester Veerle Heeren als zij terug zou komen vooraleer Audit Vlaanderen een uitspraak gedaan heeft over de perikelen rond de vaccinatiecampagne”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Biodiversiteit op industrieterreinen

“We moeten elke mogelijkheid om de biodiversiteit te verhogen en om de strijd tegen de klimaatopwarming op te drijven, aangrijpen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“We moeten alle kleine en grote opportuniteiten aanwenden.

Recent zijn tuinen en private eigendommen ‘ontdekt’ als mogelijke locaties.
Kijken we maar naar het succes van de actie ‘Maai Mei Niet’. (1)

Kasteel van Heers

De Vlaamse overheid heeft principieel beslist het kasteel van Heers aan te kopen.

Het kasteel bevindt zich in een erge staat van verval.

“Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Terug op toer!

“Covid-19 is een harde periode geweest voor iedereen. En voor alle duidelijkheid: we moeten blijven opletten en de regels blijven respecteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ook voor politici, zeker voor hen, die graag onder en tussen de mensen komen, is het geen gemakkelijke tijd geweest.
Ik geloof nog altijd dat het beste contact voor politici, zeker voor de gemeentepolitiek, het persoonlijk contact is.
De veelbesproken sociale media kunnen hoogstens enkel aanvullend werken.

Onverantwoord!

“Iedereen, die iets kent van bouwwerken en/of volksgezondheid, weet hoe gevaarlijk het is om blootgesteld te worden aan asbest”, zeggen VOORUIT-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.
“Aan personen en zeker aan personeel, die hiermee geconfronteerd worden, moet maximaal bescherming geboden worden.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden