Mijn stad Sint-Truiden

We zijn echt vertrokken!

Veel volk op de kien namiddag van VOORUIT Sint-Truiden op zondag 13 februari 2022 in het parochiaal centrum in Melveren, Melveren Centrum 60.

Ja, we zijn nu echt terug vertrokken bij VOORUIT Sint-Truiden. We merken het ook bij het enthousiasme tijdens de bestuursvergaderingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Net zoals bij andere verenigingen -uiteindelijk is een politieke partij een vereniging- begint de werking echt te hernemen nu Corona hopelijk op de laatste benen loopt.

Belangenvermenging

Wat mag een burgemeester, schepen en/of gemeenteraadslid?
In welke mate kan zij/hij private aangelegenheden afhandelen met de eigen gemeente en/of aanverwante diensten of organisaties?

Word lid van VOORUIT Sint-Truiden

“Word lid van VOORUIT Sint-Truiden.

Voor u is het een kleine stap, voor ons een hele steun”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Over peuken en kauwgom

“Afval en allerlei zwerfvuil blijft een groot probleem, ook in steden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar er zijn specifieke vormen, die nog voor extra overlast bezorgen.

Nemen we nu sigarettenpeuken of kauwgom.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden zou er goed aan doen om hiervoor een aantal gerichte acties te ondernemen en om ze regelmatig te herhalen.
In mijn periode als burgemeester is dat een aantal keren gebeurd.
Preventie werkt maar bij het regelmatig herhalen ervan.

Gouverneur vernietigt begroting stad Sint-Truiden

Na een klacht van VOORUIT heeft gouverneur Jos Lantmeeters de aanpassing van de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden vernietigd. (1)

“Enerzijds is er de overschatting van inkomsten, omdat er voor 16 miljoen euro ingeschreven wordt voor de verkoop van stadseigendommen, maar nergens is terug te vinden hoe de stad aan die inkomsten geraakt. Kortom, gebrek aan transparantie.
Anderzijds zijn de belastingen te hoog ingeschat voor om en bij de 1 miljoen euro”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Satire moet kunnen in de politiek”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als reactie op een bijdrage op de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be, waarin hij vermeld wordt.

Humor, bijgevolg ook satire, behoort tot het levenDus moet het kunnen in de politiek.
In een democratie is politiek immers een afspiegeling van het dagelijks leven, of zou het dat alleszins moeten zijn”, aldus Ludwig Vandenhove.

PFAS en PFOS: het vervolg

Na de milieuproblemen van 3M in en rondom Zwijndrecht is er in Vlaanderen een globaal debat op gang gekomen rond de vervuiling met Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en/of Perfluoroctaansulfonaten (PFOS).

Inwoners en betrokkenen uit regio’s waar er mogelijk PFAS en/of PFOS-vervuiling is, maken zich zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En terecht.

Kien namiddag VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert op zondag 13 februari 2022  een kien namiddag in het parochiaal centrum Melveren, Melveren-Centrum 60.

Iedereen is welkom om te komen kienen, maar ook om gewoon eens langs te komen en/of iets te komen drinken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Koppel de Trud’Or cheques 2021 en 2022

Er is heel wat misgelopen in Sint-Truiden bij de verdeling van de Trud’Or cheques - consumptiebonnen - voor de bevolkingscategorieën, die daarvoor in aanmerking komen als gedeeltelijke compensatie voor de huisvuilbelasting. Nochtans gaat dat precies over die groep, die het financieel moeilijk heeft en die dat geld heel goed kan gebruiken, zeker in deze periode van hoge(re) inflatie.

VOORUIT Sint-Truiden pleit voor rolstoelvriendelijke picknicktafels

Collega VOORUIT-gemeenteraadslid Marleen Thijs heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 31 januari 2022 gepleit voor rolstoelvriendelijke picknicktafels in Sint-Truiden.

Het zou een goede combinatie zijn van een anders-validenbeleid en een toeristisch beleid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Wij vinden als VOORUIT dat de stad Sint-Truiden als centrum van Haspengouw dat goede voorbeeld moet stellen.”

Het voorstel van Marleen Thijs is unaniem goedgekeurd. 

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden