Mijn stad Sint-Truiden

“Wat is dat?”

Dat was de eerste reactie toen politieraadslid Ludwig Vandenhove de beelden zag van een naakte transgender in de -blijkbaar- politiecel van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

“Wat is dat?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af. “Zijn die beelden echt? Wie heeft die genomen? Korpsleden van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken?
Een intern onderzoek en een onderzoek van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, het Comité P, zijn hier op hun plaats.”

VOORUIT Sint-Truiden wil dorpskern Brustem verkeersveiliger

Bewoners van Brustem, een deelgemeente van Sint-Truiden, en de er gevestigde horecazaken klagen over het gebrek aan parkeerplaatsen en over de verkeersonveiligheid. (1)

Wij vinden dat er een globale oplossing moet gezocht worden, waarbij de verkeersveiligheid voor alles voorop moet staan. En wij denken dat dit kan”, zeggen Nadine Loix (buurtbewoonster) en Maurice Hollebeke (gemeente- en politieraadslid) namens VOORUIT.

Burgerbudgetten: mist Sint-Truiden de boot?

Meer en meer gemeenten en steden beginnen te werken met burgerbudgetten.

“Burgerbudgetten? Waar gaat het over?”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
De gemeente trekt jaarlijks een bepaald budget uit, waarbij burgers, buurten, wijkcomités, etc. projecten kunnen indienen.
Uit de ingediende aanvragen gebeurt dan een selectie en de weerhouden projecten krijgen de nodige middelen, mogelijkheden en/of subsidies om gerealiseerd te worden.

Arrogantie! Het vervolg

“Ik blijf bij mijn stelling: als Veerle Heeren (CD&V) terugkeert als burgemeester van Sint-Truiden zonder dat er een uitspraak is van Audit Vlaanderen en/of van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers en van gouverneur Jos Lantmeeters, getuigt dit van een grote arrogantie”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Iedereen gelijk voor de wet!

“ ’Iedereen gelijk voor de wet!’: dat proberen te realiseren, is mijn leidraad al gedurende heel mijn politieke carrière” , zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Als ik het goed begrijp, gaat de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid in Sint-Truiden dat principe nu -eindelijk!- toepassen voor alle lokale nieuwswebsites.
Er was een aanbestedingsdossier uitgeschreven, maar nu wordt dat stopgezet.
Raar, zou de ‘bevoorrechte partner’ www.truineer.be het niet gaan halen?

Steunmaatregelen voor bedrijven: geen taak voor de stad Sint-Truiden

Het CD&V-Open Vld-N-VA stadsbestuur van Sint-Truiden lanceert nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven.

Sorry, maar dat is geen taak voor een gemeentebestuur”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Elk overheidsniveau heeft eigen verantwoordelijkheden.
Zowel de federale overheid, als Vlaanderen hebben het afgelopen Covid-19 jaar al heel wat relance inspanningen gedaan, onder andere naar het bedrijfsleven toe.

Prostitutie is onderdeel van de samenleving

“Of we dat nu graag hebben of niet, maar prostitutie hoort nu éénmaal bij de samenleving”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik vind het dan ook een absurd voorstel van waarnemend burgemeester van Sint-Truiden Jelle Engelbosch en de N-VA om te trachten de prostitutie op de Chaussée d’Amour terug te dringen of zelfs proberen definitief te doen verdwijnen door een vertienvoudiging van de onroerende voorheffing. (1)

Geen echt hart voor de verenigingen

“Het huidige CD&V-Open Vld-N-VA-stadsbestuur van Sint-Truiden heeft niet echt een hart voor de verenigingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit de aanhoudende huisvestingsproblemen voor de verenigingen in het Oud Atheneum in de Zoutstraat 46 en op het domein Terbiest.”

Niets wordt opgevolgd door de stad Sint-Truiden

“Prikkeldraad in de beek op het domein Speelhof met een gevaarlijke situatie tot gevolg: die ligt daar al meer dan een maand, zelfs nadat ik het officieel gesignaleerd heb bij de stad.
Kan niet, mag niet, getuigt van een slechte opvolging, zelfs van een zekere vorm van onverantwoordelijkheid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Weer driemaal NEEN!

VOORUIT Sint-Truiden probeert altijd positieve voorstellen te doen, ook tijdens de gemeenteraden, zoals op woensdag 30 juni 2021.(1) Maar elke keer worden ze weggestemd.

De CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid vindt onze voorstellen meestal goed, maar als er moet over gestemd worden, is het telkens NEEN”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ze worden zelfs soms geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, maar dan zonder verwijzing naar VOORUIT.
De meerderheid steekt dan de pluimen op de eigen hoed.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden