Mijn stad Sint-Truiden

Bomen kappen zonder vergunning: onderzoek nodig

Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 30 november 2020 blootgelegd dat een aantal bomen op de wijk Nieuw Sint-Truiden illegaal gekapt zijn. Bovendien is het onduidelijk wie de opdracht gegeven heeft. (1) (2)

Ik heb daar in een eerder bericht op deze website en op facebook al op gealludeerd.
Wij willen als sp.a dat deze aangelegenheid tot op het bot onderzocht wordt.

Heeft burgemeester Veerle Heeren de opdracht gegeven, zoals gesuggereerd wordt door een anonieme groenarbeider?
Ik vond het al raar dat ze tijdens de gemeenteraad zweeg en nog al beteuterd keek.”

Hasselt geeft het goede voorbeeld

“De stad Hasselt voert een lanceerpremie in voor duurzame initiatieven om hun dagelijkse werking te financieren. (1)
Een goede zaak, net zoals ik gedaan heb met een provinciale subsidie als toenmalig Limburgs gedeputeerde voor Leefmilieu en Klimaat (2)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Meer hulpverlening op maat

Sp.a Sint-Truiden wil de financiële steun en de hulpverlening via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) meer op maat van de cliënten maken en aanbieden.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30 november 2020 stelde sp.a fractieleider Gert Stas voor om het zogeheten ‘Referentiebudget Menswaardig Inkomen’ (REMI) te gebruiken.

(Geen) democratie in Sint-Truiden?

“Steeds minder”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Enkele voorbeelden.

 

Graag meer geveltuinen in Sint-Truiden

“Het is positief dat de gemeenteraad unaniem beslist heeft om het administratief en ruimtelijk eenvoudiger te maken voor inwoners om geveltuinen aan te leggen. Maar nu zou het stadsbestuur geïnteresseerde burgers hierbij ook actief moeten ondersteunen en begeleiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Cijfers zijn cijfers

Dat is de reactie van sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove op het artikel in Het Belang van Limburg over de personeelsaantallen bij de stad Sint-Truiden.

“Ik trek mijn conclusies op basis van de officiële cijfers, die ik heb opgevraagd en gekregen bij de stad Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

Als sp.a blijven wij gaan voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid, maximaal in eigen beheer en met voldoende sociale inslag.
Het biedt voor ons de beste garantie voor een goede en betaalbare dienstverlening voor de inwoners”.

Fusies gemeenten: inspraak voor de bevolking

“Heel wat politici zijn op ‘fusiejacht’. Maar er wordt zelden of nooit stilgestaan met wat de bevolking daarvan denkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een fusie van gemeenten zou nooit mogen verlopen zonder de bevolking te raadplegen. Ik verkondig die boodschap al lang -raadpleeg al mijn teksten op mijn website -, maar nu krijg ik eveneens bijval bij andere politici.

Voor alles en nog wat, wordt de stem van de inwoners voornaam gevonden, maar zoiets belangrijks als een fusie zou ineens achter de rug van de burgers gebeuren.

Personeelsbezetting stad Sint-Truiden: rare evolutie

“Toen wij in 2012 uit de meerderheid ‘gegooid werden’ was er een dubbele kritiek op ons als sp.a: teveel schulden en teveel personeel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wat stel ik vandaag vast?
De schulden zijn nog nooit zo hoog geweest als op dit ogenblik, veel hoger dan in de periode met de sp.a in de meerderheid.
De stadskas is gewoon leeg.

Elke druppel waterverspilling is er één teveel!

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove als reactie op de verklaringen van schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) over het waterverlies van de fonteinen op het Abdijplein in Sint-Truiden.

“Weten de schepen en de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid dan niet dat water een schaars goed aan het worden is?
Beseffen zij niet dat door de klimaatopwarming het droogteprobleem elk jaar zal toenemen?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

Nieuwsbrief sp.a Sint-Truiden

Sp.a Sint-Truiden heeft vanaf nu een eigen nieuwsbrief.

De bedoeling is om regelmatig nieuws over de partijwerking en over sp.a tussenkomsten in de gemeenteraad te brengen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het eerste nummer.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden