Waarom geen hondenlooplosweide in het centrum van Sint-Truiden?

“Met de klimaatverandering en de verhitting van de steden is het belangrijk dat de stad Sint-Truiden begint met na te denken over groene ruimtes in het centrum, net zoals andere steden dat doen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ja, dat gaat geld kosten. Maar beleid is een kwestie van prioriteiten en voor VOORUIT is actie tegen de toenemende klimaatopwarming daar één van. 

Steeds meer eigendommen in stadscentra worden of zullen gekocht worden om er groene ruimtes te voorzien.

Wij hebben als VOORUIT Sint-Truiden tijdens de gemeenteraad van maandag 25 maart 2024 voorgesteld om in de Stapelstraat een beperkte hondenlooplosweide in te richten. 
Collega-gemeenteraadslid Marleen Thijs had een bijkomend agendapunt ingediend om de verkoop van een eigendom van de stad Sint-Truiden in de Stapelstraat niet te laten doorgaan en dat stuk grond daarvoor te gebruiken. 

Dat past in een lange termijnvisie van vergroening. Bovendien wonen er in Sint-Truiden centrum heel wat personen en gezinnen, die een (kleine) hond hebben. Het zou logisch zijn dat in het kader van het dierenwelzijnsbeleid  er eveneens in het stadscentrum specifieke ruimtes zouden voorzien worden voor honden.

De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft het punt weggestemd.
Beleid moet wijken om zoveel mogelijk geld binnen te halen via de verkoop van eigendommen om de stadskas opnieuw wat proberen aan te vullen. Echte kortermijnpolitiek dus.”

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.


___