Mijn stad Sint-Truiden

Pascy ontsnapt weer: puur anti -politiek

In heel het tumult rond de vaccinatieperikelen van burgemeester Veerle Heeren wordt vergeten dat schepen, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-voorzitter en voorzitter van het Zorgbedrijf Sint-Truiden Pascal Monette (Open Vld) ook al een hele tijd is ingeënt. (1)

Maar hij ontsnapt weer, zogezegd omdat hij er niet toe gekomen is om ‘de bekentenissen’ te doen tijdens de gemeenteraad van maandag 10 mei 2021 (2)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Even voorzitter van de gemeenteraad

“Als je al zolang meedraait in de politiek, heb je al zo wat van alles gedaan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar voorzitter van de gemeenteraad van Sint-Truiden was ik, op één agendapunt na (1), niet meer geweest sinds de wijziging van het decreet, waarbij de burgemeester niet meer automatisch de gemeenteraad voorzit.

Op maandag 11 mei 2021, toen burgemeester Veerle Heeren uitleg moest geven over haar rol in het voortrekken van personen uit haar familie en uit haar omgeving bij de vaccinatie tegen Covid-19, was het nog eens zover.

Deontologische code, ethisch en moreel

Na de vaccinatieperikelen rond CD&V burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren stemde de extra gemeenteraad van maandag 10 mei 2021 unaniem een resolutie van VOORUIT over haar optreden.

Ook haar eigen CD&V-fractie ging akkoord met de tekst, waarin nochtans de termen ‘deontologische code heeft overtreden op een ernstige wijze’, ‘niet ethisch’ en ‘niet moreel, zoals van een burgemeester kan verwacht worden’ formeel staan vermeld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, die voor de gelegenheid voorzitter was.

Collateral damage

“Je mag als politicus geen schrik hebben van ‘collateral damage’ of ‘bijkomende schade’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het VERVOLG…

“Zoals aangekondigd het vervolg van de vaccinatiestory van Veerle Heeren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nog wat beelden van de laatste twee dagen

 

Het VERVOLG…

“Ja, het vervolg van de vaccinatiestory van Veerle Heeren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dit keer ga ik de beelden laten spreken.” (1) (2) (3)

Het VERVOLG van de vaccinatiestory van Veerle Heeren

“Zoals voorspeld, wordt het verhaal over het ‘voorkruipen’ voor de vaccinatie tegen Covid-19 van de burgemeester van Sint-Truiden vervolgd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De media houdt niet op met erover te berichten.

Alleszins hebben VOORUIT Sint-Truiden en ikzelf gedaan wat we moe(s)ten doen als politieke oppositie in Sint-Truiden.
Het is nu aan de hogere overheden om het nodige te doen.
De documenten als bewijs zijn inmiddels aangetekend verstuurd.

Driemaal NEEN!

VOORUIT Sint-Truiden had voor de gemeenteraadszitting van maandag 3 mei 2021 drie bijkomende agendapunten ingediend. Maar weer driemaal NEEN!

Nog maar eens een bewijs dat wij als VOORUIT  constructief en positief zijn, maar dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid onze uitgestoken hand niet wil aanvaarden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het eerste punt ging over ‘Zonnepanelen op stadsgebouwen via burgerparticipatie’ in het kader van een klimaatvriendelijk gemeentelijk beleid.

“Gelekte documenten wijzen op vroegtijdige vaccinatie Truiense burgemeester”

Dat is de titel van een artikel op de frontpagina van Het Belang van Limburg over de onregelmatigheden, die in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden zouden zijn gebeurd met de volgorde van vaccinaties. (1)

Zo zou burgemeester Veerle Heeren al gevaccineerd zijn op woensdag 10 maart 2021.

Deze harde bewijzen bevestigen de vermoedens, die al een tijdje de ronde deden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Moet monumentale boom op het binnenplein van de Ursulinen echt weg?

“Bij navraag bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden blijkt dat zij plannen hebben om de historische beuk aan de Ursulinen te rooien.

Ik vind dat de stad Sint-Truiden er alles moet aan dien om deze beeldbepalende en historische boom te redden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden