Mijn stad Sint-Truiden

Houtsnede

In de Begijnhofkerk van Sint-Truiden, Begijnhof z/n loopt momenteel de tentoonstelling ‘Houtsnede’.

Deze expo is georganiseerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het overlijden van Frans Masereel, één van de belangrijkste Belgische grafische kunstenaars. (1)

“Op zondag 25 september 2022 brachten Sonja en ik een bezoek aan dit initiatief”, zegt Ludwig Vandenhove.

De onderste steen moet boven komen …

“Met alle recente schandalen in de stad Sint-Truiden hebben de bevolking en de gemeenteraad recht op volledige duidelijkheid over wat er gebeurd is met de zogeheten lening aan ereburgemeester Jef Cleeren. Maar ook over eventuele andere malversaties’, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hoe kunnen we zeker zeggen dat het nu zal ophouden?

Dansnamiddag

Op zondag 2 oktober 2022 organiseren S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden een nieuwe dansnamiddag.

S-Plus afdeling Sint-Truiden

“Sint-Truiden kent een actieve S-Plus afdeling”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Iedereen is welkom.”

Meryame Kitir komt naar Sint-Truiden op 8/11

“Meryame Kitir komt opnieuw naar Sint-Truiden in het kader van de komende 11.11.11-actie”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen is welkom.
Gratis toegang.”

Hoe geraakt Sint-Truiden uit de politieke impasse?

“Na het zoveelste schandaal in Sint-Truiden verkeert de stad in een impasse.
cd&v, N-VA en Open Vld geraken er niet uit wie burgemeester moet worden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Financieel directeur Sint-Truiden onmiddellijk schorsen

“Dat is wat wij als VOORUIT vragen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Uit alles blijkt dat de financieel directeur betrokken is bij of tenminste weet van de recente feiten, die in Sint-Truiden aan het licht gekomen zijn.
Wie kan die man nog vertrouwen?

Is de financiële situatie, zoals ze wordt voorgesteld in officiële documenten, de juiste?
Wij herhalen als VOORUIT onze vraag om de stadsfinanciën en de financiën van de Autonome Gemeentebedrijven (AGB ‘s) door (een) externe(n) te laten doorlichten
.”

Ook inzagerecht voor gemeenteraadsleden bij AGB’s

“Als wij in Sint-Truiden vragen stellen in de gemeenteraad over de Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) - voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST), Trupark en Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI) - krijgen we geen of onvoldoende antwoorden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We moeten het maar vragen aan de bestuurders, die we namens VOORUIT afvaardigen, is dan vaak het antwoord.

Meryame Kitir komt naar Sint-Truiden

“Meryame Kitir komt opnieuw naar Sint-Truiden in het kader van de komende 11.11.11-actie”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Opgelet: datum aangepast!

Het schandaal teveel voor Veerle Heeren en cd&v Sint-Truiden?

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove was deze namiddag -vrijdag 16 september 2022- studiogast bij Televisie Limburg (TVL) om zijn beschouwingen te geven over de uitgelekte schandalen van de laatste dagen in Sint-Truiden.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden