Mijn stad Sint-Truiden

Ontslag financieel directeur stad Sint-Truiden bevestigd

“De gemeenteraad van de stad Sint-Truiden heeft op dinsdag 26 december 2023, in een spoedzitting, het ontslag van de financieel directeur bevestigd(1)(2)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De enige mogelijke en logische beslissing.

Het vorig ontslag werd vernietigd door de Beroepscommissie voor Tuchtzaken om louter procedurele redenen.
De financieel directeur handelde niet verkeerd door deel te nemen aan een teamevent van de financiële dienst op donderdag 22 december 2022.

Stad Sint-Truiden moet opnieuw parkeerbeleid in handen nemen

“Dat zei VOORUIT-fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag 19 december 2023”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Inderdaad, de slechte werking, de klachten, de verliezen en de schandalen bij het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Trupark blijven zich opstapelen. Daarom willen wij dat het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad het parkeerbeleid opnieuw in handen nemen.

Begroting 2024 stad Sint-Truiden

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 19 december 2023 werden de begroting 2024 en de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden behandeld.

“VOORUIT-fractieleider Gert Stas deed een tussenkomst over de huidige toestand van de gemeentefinanciën”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. 

Plan VOORUIT site Engelmanshoven ‘afgeschoten’

“De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft het voorstel van VOORUIT collega-gemeenteraadslid Filip Moers weggestemd tijdens de gemeenteraad van maandag 18 december  2023”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Spijtig.
Wij hadden als VOORUIT een bijkomend agendapunt ingediend.

Regio’s: onzin

“De indeling van Vlaanderen in regio’s is een draak van een beslissing van de Vlaamse regering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hopelijk wordt daar de volgende legislatuur op teruggekomen. 

Ik herhaalde dat standpunt tijdens de gemeenteraadszitting van Sint-Truiden van maandag 18 december 2023.

Welke instantie is er beter geplaatst dan de provincie Limburg om de gemeenten actief te ondersteunen?

Woonwagenbewoners verdienen degelijke huisvesting

“Woonwagenbewoners zijn een specifieke doelgroep in Vlaanderen. Dat moeten we respecteren, ook qua huisvesting”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik heb woonwagenbewoners altijd gekoesterd. Dat is onder andere de reden waarom wij in Sint-Truiden kort na mijn aantreden als burgemeester in 1995 een nieuw woonwagenpark aangelegd hebben.
Charles Vanrijckel (toen SP, nu VOORUIT) was toen verantwoordelijk schepen.

S-Plus Sint-Truiden

“S-Plus Sint-Truiden ‘boert goed’”, zegt bestuurslid Ludwig Vandenhove.

“Op vrijdag 15 december 2023 was het ons traditioneel eindejaarsfeest in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46.
Het was weer smakelijk, plezant en ‘volle bak’.

Sint-Truiden moet voorbeeld Genk volgen

“Neen, ik heb het niet over het voetbal, maar over het parkeersysteem”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Genk heeft het parkeerbeleid opnieuw in eigen handen genomen.(1)
Waar wacht de stad Sint-Truiden op?

Stad Sint-Truiden krijgt ongelijk

“Collega VOORUIT-gemeenteraadslid Ann Knaepen leidt al jaren de films in bij de zogeheten ‘Zebracinema’ in Sint-Truiden (in de Cinema Cameo, nu opnieuw in het cultuurcentrum ‘De Bogaard’) en dit tot grote tevredenheid van de regelmatige bezoekers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Tot Ann in het najaar het bericht kreeg van de stad Sint-Truiden dat dat niet meer kon volgens de Vlaamse wetgeving.

Algemeen meerjarenplan (AMJP): vrij dramatisch

“Elke gemeente moet minimaal éénmaal per jaar het AMJP aanpassen aan de realiteit. 
In Sint-Truiden gebeurt dat tijdens de gemeenteraad van maandag 18 of dinsdag 19 december 2023”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. 

“Tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie van dinsdag 5 december 2023 werd al de nodige toelichting gegeven. En wat wij als VOORUIT al lang zeggen, wordt bevestigd.
De toestand van de gemeentefinanciën ziet er slecht uit.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden