Nog meer afbouw dienstverlening bij het spoor, ook in Sint-Truiden

“Op vrijdag 1 maart 2024 is de dienstverlening van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) pas ernstig achteruitgegaan: een serieuze vermindering van de  openingsuren van de loketten, ook in Sint-Truiden. En nu wordt alweer een nieuwe herstructurering aangekondigd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wat zijn ze eigenlijk van plan bij de NMBS? En wat zijn de toekomstperspectieven van vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo)?  Is het openbaar vervoer net geen speerpunt van Groen en Ecolo?

Willen we iets doen voor het klimaat en voor minder auto’s op de weg, zou er net meer geïnvesteerd moeten worden in openbaar vervoer in plaats van het steeds maar verder af te bouwen.

De nieuwe hervorming ‘Dienstverlening in de stationsvisie 2032’ zal naar verwachting van start gaan op dinsdag 1 oktober 2024.
Ik volg de Socialistische Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Spoor Limburg en de provinciaal secretaris Stefan ’T Jolyn: reizigers en personeel kunnen dat niet aanvaarden.
ACOD Spoor heeft alleszins een negatief advies gegeven over het project.(1)

Nu verdwijnt opnieuw meer dan de helft van het stations personeel als onderdeel van de zoveelste reorganisatie. En Limburg wordt opnieuw het zwaarst getroffen. Nochtans neemt het aantal treinreizigers in Limburg net toe. Zo staat het station van Hasselt in de top 20 van de drukste stations in België.
Bijna al het stationspersoneel, op vijf na, verdwijnt.
Dat betekent dat slechts maximaal in een tweetal stations er medewerkers per shift (‘s morgens of ‘s avonds) zullen  zijn voor gans de provincie. Zij moeten bijgevolg pendelen van het éne naar het andere Limburgse station. 

Personeelsleden verliezen hun baan in de eigen regio en moeten elders, ver van huis en/of bij een andere dienst, aan de slag vaak na een nieuwe opleiding.
Dat waren helemaal niet de voorwaarden bij de aanwerving met een negatieve impact op het sociale leven.

De dienstverlening en het persoonlijk contact zullen hierdoor nog meer achteruitgaan. 
De grootste slachtoffers zullen de reizigers met een beperkte mobiliteit zijn (de zogeheten Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PMB ‘s)): hoe gaan zij nog op een aanvaardbare manier op de trein geraken? Bovendien kan de veiligheid ernstig in het gedrang komen: agressie, spoorlopen, ongevallen? Recente voorvallen, onder andere in het station van Hasselt, bewijzen nochtans dat er net nood is aan meer personeel in het algemeen en veiligheidspersoneel in het bijzonder.
Van een integrale aanpak in de stationsomgevingen, belangrijk voor diezelfde veiligheid en het veiligheidsgevoel, zal nog minder in huis komen.

Volgens het beheerscontract tussen de NMBS en de overheid -lees de bevoegde minister- zouden de stiptheid en de dienstverlening moeten verbeteren, maar tot nu toe heeft nog geen enkele herstructurering op het terrein verbetering gebracht.

Wat zijn de concrete gevolgen voor Sint-Truiden?
De loketten zijn enkel nog enkel zeer beperkt open op weekdagen van 7 uur ‘s morgens tot 14 uur 30 ‘s middags. 
In het weekend is alles dicht.
Om personen met een beperkte mobiliteit en/of met andere problemen te helpen, 
zijn er slechts twee personeelsleden voor alle stations in Limburg beschikbaar. Zij moeten dus pendelen bij elke vraag.

Brengen de federale verkiezingen van zondag 9 juni 2024 een ommekeer? Voor ons als VOORUIT zijn een goede mobiliteit en een goed openbaar vervoer alleszins prioriteiten.”    
___