Mijn stad Sint-Truiden

Er direct ingevlogen…

“31 juli 2022: drukke zondag qua activiteiten in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Pas terug van een aantal dagen verlof in Frankrijk en er onmiddellijk terug ingevlogen. En duurzaam, alles met de fiets gedaan.

Illegale affiches: optreden!

“Tegen illegale affiches op openbare plaatsen en waarvoor er dus geen toelating is, moeten de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken onverbiddelijk en onmiddellijk optreden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik heb het in dit geval over de affiches, die promotie maken voor de IJzerwake in Ieper en waarvan er aantal op het grondgebied van Sint-Truiden staan.

Verslag Rune (Janssens)

“Rune Janssens heeft een verslag gemaakt over zijn bezoek aan het Vlaams parlement op woensdag 13 juli 2022”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ocharme, de vissen in het stadspark”

“Ja, ocharme de vissen in de vijver op het stadspark”, zeggen VOORUIT gemeenteraadsleden Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

Wat zien die af door de hitte van de laatste weken.

Hoeveel zouden er al gestorven zijn?
Wat met het dierenwelzijn?
Wat met de biodiversiteit?

Wat gaan we nog allemaal krijgen?

“Ik heb het over het sponsorcontract tussen Koninklijke Sint-Truiense Voetbal Vereniging (KSTVV) en de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Neen, dat is geen taak voor de stad.
De stad Sint-Truiden-Truiden zou beter doen wat ze moet doen.

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden (cd&v-Open Vld-N-VA) heeft een sponsorcontract afgesloten met KSTVV.
450 000 euro voor 3 jaar in ruil voor het logo van de stad Sint-Truiden op de truitjes van KSTVV.

Waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers): stand van zaken

“Ik blijf dit dossier opvolgen en blijf er parlementaire vragen over stellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Regelmatig consulteren en informeren de getroffenen mij en ik vind het mijn taak als ‘politieker tussen de mensen’ hen zo goed mogelijk proberen te helpen.

S-Plus in Sint-Truiden

“De socialistische seniorenorganisatie S-Plus heeft een bloeiende afdeling in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De komende maanden staan er weer heel wat activiteiten op het programma.

De waarheid over de belastingopbrengsten op de eroshuizen

Het cd&v-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen slaagt er maar niet in nog belastingen te heffen op de eroshuizen op het grondgebied van Sint-Truiden (vooral op de Chaussée de L’Amour in Brustem).

Ze hebben al een aantal keren het originele belastingreglement dat ik als burgemeester in 1996 ingevoerd heb, proberen aan te passen. Maar ze zijn steeds teruggefloten door de hogere overheid”, zegt VOORUIT gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Onvoorstelbaar! Wat een gepruts.

Stad Sint-Truiden moet domein Terbiest WEL kopen

Na een mislukte poging vorig jaar doet GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap opnieuw een oproep om het domein Terbiest in Sint-Truiden publiek te verkopen.

Het cd&v-Open Vld-N-VA laat opnieuw weten via schepen Jelle Engelbosch (N-VA) dat de stad Sint-Truiden geen interesse heeft om het gebied aan te kopen (1).

Spijtig, VOORUIT en ikzelf hebben daar een ander idee over”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Politiek is vooruitzien en met het toenemend klimaatprobleem - zie de huidige hitte! - is het belangrijk om groene eilanden te behouden en te koesteren. En laat Terbiest nu net zo een groene long zijn.

Stad Sint-Truiden moet lokale voedselbanken ondersteunen

“De stad Sint-Truiden moet met alle mogelijke middelen de lokale voedselbanken ondersteunen, ook qua huisvesting”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het is in feite wraakroepend dat er nog voedselbanken moeten bestaan in één van de meest welvarendste regio’s in de wereld, wat Vlaanderen toch is. Maar het is spijtig genoeg de trieste realiteit.
Er is geld en rijkdom genoeg om de armoede uit te schakelen, maar er is de ongelijke verdeling
.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden