Een monument gaat dicht

“Zondagavond 24 maart 2024: de laatste avond dat café Schurhoven, Schurhoven 49 - aan het kerkhof van Sint-Truiden en naast de Sint-Jacobuskerk - nog open was.
Weer een bruin café, een volkscafé, neen, een monument dat sluit”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik ben geboren in de Vissengatstraat en heb nooit anders geweten: ‘café Lesuisse aan het kerkhof’.
Ik heb er heel wat goede momenten beleefd. 

Hiermee verdwijnen weer een stuk geschiedenis, herinneringen, een stuk van het buurtleven in Schurhoven.

Niets kan het verdwijnen van een buurt- of dorpscafé goed maken, ook al tracht tegenwoordig elke gemeente zinvolle initiatieven te nemen om mensen opnieuw dichter bij elkaar te brengen. 
Iets spontaans, iets natuurlijk kan niet vervangen worden door iets eerder kunstmatigs. 
Waar is de tijd naar toe dat er in Schurhoven zeventien cafés waren? Nu nog twee.(1) 
Elke sluiting van een bruin café betekent weer wat meer individualisme en wat minder samenhorigheid.

Een volkscafé staat synoniem voor verenigingsleven dat op die manier ook verdwijnt: biljarten, dartsen, een wielerclub, een carnavalsvereniging, etc. 

 

Ik heb ook geen toveroplossing, maar er moet iets gebeuren om volkscafés te redden of zelfs om er nieuwe uit de grond te stampen. Ik vergelijk het met de buurt- en dorpskermissen of wielerwedstrijden, ze hangen trouwens samen.

In mijn periode als burgemeester hebben we in het kader van erfgoed initiatieven rond volkscafés genomen.(2)
In Hasselt is er het  project ‘drancontact’, waarbij getracht wordt om zoveel mogelijk inwoners aan te zetten om op café te gaan om samen te praten.(3)
Allemaal goed en wel, maar er zal meer moeten gebeuren.
Gemeenten en steden moeten er een essentieel onderdeel van maken binnen hun buurtinitiatieven. Met andere woorden, nog bestaande volkscafés zoveel mogelijk inschakelen. 

Aan politiek doen, betekent voor mij regelmatig (andere) cafés bezoeken. Zo weet je wat er leeft in een buurt, wijk of dorp. En als je er regelmatig komt, wordt er eveneens regelmatig - hopelijk positief - over u gepraat.
Gelukkig zit ik in de herfst van mijn politieke loopbaan nu er steeds meer cafés verdwijnen…

Bedankt Jeanine Renquin en Daniël Jennart voor die 27 jaar en alle voorgangers samen met hen voor die ruim 100 jaar cafégeschiedenis."

Via deze link kan u het filmpje zien dat Dirk Selis, journalist van Het Belang van Limburg, over ‘de laatste dag’ van café Schurhoven gemaakt heeft.(4)

___