Het volgende schooldebat

Op vrijdag 29 maart 2024 organiseerde Hasp-O Centrum (Katholiek Onderwijs in Haspengouw) een politiek debat naar aanleiding van de komende Europese, federale en Vlaamse verkiezingen op zondag 9 juni 2024. (1)(2)(3)

“Ik was erbij namens VOORUIT”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het was niet mijn eerste schooldebat en het zal niet mijn laatste zijn.
Heel wat onderwijsinstellingen maken van de verkiezingen gebruik om hun leerlingen kennis te laten maken met de politiek en te laten debatteren met politici.

Ik juich dat toe, maar daarmee zou het niet mogen ophouden. Onze democratie en de waardering van de burger, ook van jongeren, voor de overheid en de politiek zijn zo diep weggezakt dat er permanent aandacht voor zou moeten zijn in het onderwijs.
Hoe? Hoeveel uren? Hoe inpassen in het lessenrooster, etc. zijn pertinente vragen, die ik overlaat aan onderwijsspecialisten. Maar dat er iets moet gebeuren, bleek eveneens weer tijdens dit debat. Of gaan we ons teer plantje dat de democratie heet zo diep laten wegzakken dat het niet meer te redden valt.
Leren we dan niets uit de geschiedenis? Zijn we zo rijk en welvarend geworden dat de democratie ons kan gestolen worden? Ik begin het meer en meer te vrezen.

Mijn slotoproep aan de jongeren was dubbel: enerzijds om gezond verstand te gebruiken en positief, voor iets te stemmen, anderzijds om ermee voor te zorgen dat Vlaanderen een solidaire maatschappij mag blijven.

___