Vlaanderen

Mathias Diependaele: foei!

“Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed bakt er niets van, al zeker niet van zijn bevoegdheid Wonen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zijn laatste voorstel om 500 miljoen euro over te hevelen van de sociale woningbouw naar de private huurmarkt is ronduit schandalig. Nochtans zijn de wachtlijsten voor sociale en betaalbare woningen nog nooit zo hoog geweest.

VLAM past in traditioneel landbouwbeleid

Op woensdag 12 januari 2022 vond in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een gedachtewisseling plaats over het jaarprogramma voor 2022 van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Verzwaring strafmaat bij dierenmishandeling

Op woensdag 12 januari 2022 werd het ‘ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het voorzien van een strafverzwaring’ unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Uitvoeringsrapport Vlaamse begroting 2021

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 11 januari 2022 vond er een debat, in het Vlaams parlement noemt dat ‘een gedachtewisseling’,  noem het vooral geen discussie, plaats rond de uitvoering van de Vlaamse begroting.

Het ambtelijk monitoringscomité heeft zijn uitvoeringsrapport over de uitvoering van de begroting van 2021 opgesteld.
Tijdstip: eind november 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Niet verbruikte energie = duurzaam

“Iedereen zou moeten in staat zijn om de noodzakelijke energie aan te kopen of te krijgen, zeker om aan de basisbehoeften te voldoen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Daar moet via een aangepast sociaal beleid, zoals een sociaal tarief en budgetmeters, voor gezorgd worden.

“Die willen vooral burgemeester blijven”

Dat is mijn reactie op de OPINIE van Gwendolyn Rutten (Open VLD), burgemeester van Aarschot en Vlaams volksvertegenwoordiger, in De Standaard. (1)
Zij zegt daarin dat lokale democratie minder een zaak is van ideologie, maar meer van betrokkenheid, samen problemen oplossen en besturen.
In feite een pleidooi voor partijoverschrijdende lijsten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in plaats van strikte partijlijsten.

Geen privatisering van de zorg

In Oostende is een politieke discussie ontstaan rond de privatisering van de thuiszorg.
Tot nu toe werd die taak gedaan door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), het stadsbestuur wil dit nu overdragen aan een private organisatie, Imens.
Imens is een samenwerkingsverband tussen de liberale en de socialistische mutualiteit. (1)

Laat gemeenten de zelftests coördineren

Zelftests worden een belangrijk(er) middel in de strijd tegen Corona, zeker tegen de nieuwe omikronvariant. (1)
Dan is de uitdaging om die zoveel mogelijk tegen de beste, meest laagdrempelige voorwaarden ter beschikking te stellen.

Onze ingewikkelde staatsstructuur zorgt weer voor de nodige problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dagen zonder wagen

“Iedereen moet op haar/zijn manier en volgens haar/zijn mogelijkheden bijdragen aan de beheersing van het klimaatprobleem.
Alle grote en kleine inspanningen zijn aan te bevelen,  vooral ook preventieve en sensibiliserende acties zijn goed”, herhaalt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verkoop vuurwerk verbieden

“Nieuwjaarsnacht was het weer prijs op heel wat plaatsen in Vlaanderen: veel vuurwerk met gevaarlijke situaties en lawaaioverlast en vooral overlast voor de dieren als gevolg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het wordt tijd dat de dubbelzinnige wetgeving aangepast wordt.
Gebruik van vuurwerk is verboden in Vlaanderen tenzij de gemeente toelating verleend. Verkoop mag wel, want dat is een federale wetgeving.
Weer maar eens een voorbeeld van de ingewikkelde Belgische staatsstructuur.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen