Vlaanderen

Evaluatie brede weersverzekering

Op woensdag 3 februari 2021 werd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een eerste debat gevoerd over de evaluatie van de brede weersverzekering. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst.

Nood aan huisvesting voor kwetsbare ouderen

Er zijn diverse doelgroepen in de Vlaamse samenleving, waarvoor er extra inspanningen nodig zijn op de woningmarkt.

Dat geldt zeker voor de senioren in het algemeen en kwetsbare ouderen in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk kan dat niet los gezien worden van het algemeen huisvestings- en woonbeleid in Vlaanderen.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele.”

Pesticiden: ook verminderen in privé-tuinen

“Pesticiden zijn slecht voor de gezondheid. We moeten ook bezitters van privé-tuinen daar nog meer van overtuigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In het kader van de Green Deal Natuurlijke Tuinen, die afgesloten is met de sector van de groenaannemers, wordt een bepaald gedeelte van tuineigenaars bereikt. Maar er zijn ook heel wat personen en gezinnen, die hun tuin zelf onderhouden. Ook daar moeten de sensibiliserende initiatieven opgedreven worden.

Kweken vechthanen formeel verbieden

“Ik blijf van mening dat hiervoor een wijziging van het decreet nodig is. Vandaar mijn voorstel van decreet. Maar het is op woensdag 27 januari 2021 weggestemd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Streng aanpakken van inbreuken op behoud hoogstamboomgaarden

“Personen of organisaties, die ‘een aanslag’ plegen op hoogstamboomgaarden, kunnen niet streng genoeg aangepakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is de enige mogelijkheid om dit erfgoed voor onze regio te ‘redden’.

Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025

Op dinsdag 26 januari 2021 werd in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie het Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025 besproken.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens sp.a.

Juiste bevoegdheid beoordelende instanties bij omgevingsvergunningen

Parlementaire vragen dienen soms om meer technische duidelijkheid te scheppen omtrent wetgeving, decreten of regelgeving.
Meestal worden de vragen dan gebaseerd op bepaalde praktijkervaringen.

“Zo kreeg ik een vraag doorgespeeld van sp.a schepen Marc Schepers (RoodGroen+) omtrent de exacte bevoegdheden van de beoordelende instanties bij omgevingsvergunningen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

Banken: met de hand open, maar…

In 2009 hebben alle belastingbetalers zwaar betaald, in het totaal 20 miljard euro, om de banken te redden. Maar nu  blijkt nog maar eens dat ze dat al lang vergeten zijn.

Sommige banken gaan zelfs zover met te stellen dat zij kijken naar de spaarboekjes van de kinderen van zelfstandigen en ondernemers bij het beoordelen van de kredietwaardigheid en mogelijke financiering. (1)
Meer en meer bedrijven komen in problemen als gevolg van Covid-19.

Geen zwaardere straf bij dierenmishandeling

Het voorstel van decreet van sp.a Vlaamse volksvertegenwoordigers Conner Rousseau en Ludwig Vandenhove  om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen, is niet goedgekeurd.

Enkel Groen en sp.a stemden voor in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 27 januari 2021.
Vlaams Belang had een eigen voorstel ingediend met andere strafnormen.

Federale en Vlaamse inspectiediensten moeten beter samenwerken

“Overtreders 'ontsnappen' soms, omdat inspectiediensten niet goed samenwerken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wie regels overtreedt, moet, zonder er weliswaar een heksenjacht van te maken, aangepakt worden.
Dat is handhaving.”

Ludwig Vandenhove deed hierover een tussenkomst en stelde een vraag in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 26 januari 2021.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen