Vlaanderen

RED LIMBURG

RED LIMBURG is een platform van diverse organisaties, die iets willen doen aan de grote achterstand qua sociale en betaalbare woningen in Limburg. (1)

“Het tekort aan sociale en betaalbare woningen is een reëel probleem in onze provincie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook op dat vlak is Limburg benadeeld. Daarom steunen wij als VOORUIT het initiatief RED LIMBURG.

Vlaanderen: te weinig aandacht voor branden in veestallen

“Naar aanleiding van de publicatie van een brochure van de provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Prevent Agri en de brandweer, rond de problematiek van branden in veestallen heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Zijn antwoord is ontgoochelend.
Geen cijfers, geen sensibiliserende en/of preventieve maatregelen en verwijzen naar de brandweer als een federale materie.

Dokter (dr.) Guislain Museum

“In het dr. Guislain Museum, Jozef Guislainstraat 43b in Gent wordt via de georganiseerde tentoonstellingen en de genomen initiatieven steeds een band gelegd tussen de psychologie, de psychiatrie en kunst en cultuur.
Als mijn echtgenote Sonja en ik in de buurt van Gent zijn, proberen we altijd langs te gaan als er interessante activiteiten zijn”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Op zondag 4 december 2022 bezochten we twee tentoonstellingen, die er momenteel lopen.

Meer aandacht voor konijnen als huisdieren

“(Te)veel konijnen komen terecht in dierenasielen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En de nadruk in de dierenasielen of bij andere initiatieven ligt meestal op honden en katten, zij moeten nu eenmaal keuzes maken.
Konijnen krijgen dan onterecht minder aandacht.

We horen vanuit veel vrijwillige opvanginitiatieven signalen dat zij steeds meer tamme konijnen moeten opvangen, waardoor hun capaciteit ruimschoots wordt overschreden.

‘Op week tijd 15 crèches gesloten’

Het éne na het andere kinderopvanginitiatief gaat dicht.
Dat blijkt uit officiële cijfers van het Vlaams Agentschap Opgroeien. (1)

Erfbelasting moet eerlijker

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op dinsdag 6 december 2022 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
De aanleiding: een verzoekschrift van een burger omtrent successierechten.
Ludwig Vandenhove is verslaggever.

Het verzoekschrift wijst nog maar eens op de nood aan een fundamentele hervorming van de erfbelasting.
Vandaag is dat nog te vaak ‘een belasting op het verdriet van mensen’”, zegt Ludwig Vandenhove.

Meer handhaving en opvolging ‘dierenbeulen’ GRAAG!

“Ik blijf het herhalen: tegen dierenmisbruik kan niet hard genoeg opgetreden worden. Dieren zijn ook levende wezens”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Spreken Vlaamse ministers nog tegen elkaar?

"Ik vraag het mij soms af als ik zie hoe bepaalde dossiers behandeld worden.
Dat geldt zeker voor een aantal landbouwdossiers", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het botert duidelijk niet (goed) tussen Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v).

Oprichting Vlaams datanutsbedrijf

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 30 november 2022 kwam Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tussen namens VOORUIT over de oprichting van het Vlaams datanutsbedrijf.

Een goede zaak”, zegt Ludwig Vandenhove.
Het betekent een nieuwe, bijkomende dienstverlening naar de burgers toe.

Begroting Justitie en Handhaving 2023

Op dinsdag 29 november 2022 vond de bespreking plaats van de Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) Justitie en Handhaving in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.
Omwille van de treinstaking verliep de vergadering online.

Na de toelichting van Vlaams minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deed Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een tussenkomst en stelde hij een aantal vragen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen