Internationaal

Ook de land- en tuinbouw en fruitteelt zullen zich moeten aanpassen

“Wie nu nog niet begrepen heeft dat er een klimaatprobleem is, zal het nooit begrijpen. Of is dom of koppig”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“We zullen ons allemaal moeten aanpassen. En dat geldt zeker ook voor de land- en tuinbouw in het algemeen en de fruitteelt in het bijzonder, die belangrijk zijn voor onze regio Haspengouw”, zegt Ludwig Vandenhove, die onder andere lid is van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement.

Handen af van de index!

“Voor ons als VOORUIT is het duidelijk: handen af van de index!”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het Belgisch indexsysteem is uniek in de wereld, het beschermt de bevolking maximaal tegen prijsstijgingen en inflatie.
Daar mag onder geen enkel beding aan geraakt worden.  

Menstruatiearmoede: praat erover

Tijdens de gemeenteraad van maandag 29 augustus 2022 heeft VOORUIT Sint-Truiden bij monde van gemeenteraadslid Marleen Thijs nog maar eens aangedrongen dat de stad Sint-Truiden meer initiatieven zou nemen rond maandverband of tampons.
Vorig jaar heeft ze dat nog eens gedaan. Maar opnieuw tevergeefs: het blijft beperkt tot het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) dat “discreet vrouwen helpt, die het nodig hebben” (dixit schepen van Sociale Zaken Pascal Monette).

Meer aandacht voor de Grote Routepaden (GR’s) graag

“Sedert Covid19 nemen steeds meer mensen hun toevlucht tot regelmatig wandelen in de eigen omgeving.
Een goede zaak voor de algemene volksgezondheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een belangrijke mogelijkheid voor deze wandelingen zijn de GR’s of onderdelen ervan (1) (2).

Akkoord met Groen!

“Groen pleit voor een belasting op het vliegen en vooral reizen met privéjets (1)” zegt Vlaams VOORUIT-volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben akkoord, zo snel mogelijk invoeren.

Wie nu nog niet doorheeft in deze periode van extreme hitte en droogte dat er echt iets moet gebeuren, is ofwel dom, ofwel van kwade wil.
Alle klimaatmaatregelen, klein en groot, zijn nuttig. De klimaatcrisis slaat immers veel sneller om zich heen dan iedereen gedacht heeft, ook bij ons.
Het heeft echt geen zin meer om onze kop in het zand te steken.

25 % bio-areaal tegen 2030

Dat is wat de Europese Unie (EU) voorstelt in het kader van de zogeheten Farm to Fork-strategie.
Dat komt voor Vlaanderen neer op 30 000 hectaren (ha).

De Vlaamse landbouworganisaties en BioForum - de sectororganisatie voor Vlaamse bio-landbouw en -voeding - hebben een tegenvoorstel gedaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Europese Unie (EU) vraagt halvering gebruik pesticiden tegen 2030

De EU wil dat de lidstaten het gebruik van pesticiden halveren tegen 2030.
Hoe zullen België en Vlaanderen dit doen?

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns op woensdag 29 juni 2022 over deze materie tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid “, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Betrek Regionale Landschappen (RL) bij beleid tegen droogte en wateroverlast

Dat was het pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 28 juni 2022.

Ik heb in mijn vorig mandaat als Limburgs gedeputeerde, onder andere bevoegd voor Leefmilieu en Waterlopen, het initiatief genomen om de Limburgse RL te betrekken bij het beleid tegen droogte en wateroverlast. En die ervaringen zijn positief”, zegt Ludwig Vandenhove.

Europese Commissie (EC) schiet Vlaams landbouwbeleid af

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) binnen de Europese Unie (EU) moe(s)t elke (deel)staat een plan indienen.
Vlaanderen was te laat met het indienen en krijgt een ruim onvoldoende van de EC.

“Er waren heel wat vragen omtrent deze aangelegenheid in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 22 juni 2022. Ook ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v)”, zegt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.

Internationaal seniorenbeleid

De Verenigde Naties (VN) zijn ook actief bezig rond seniorenbeleid.
De diverse lidstaten, zoals België en Vlaanderen - is een Vlaamse bevoegdheid -, kunnen hier goede elementen uithalen voor eigen initiatieven, zeker al het gaat over het garanderen van (bepaalde) rechten voor ouderen.

“Onlangs is in Rome de ‘Ministerial Conference on Ageing 2022’ doorgegaan in Rome in een organisatie van de Verenigde Naties (VN), meer bepaald door de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Internationaal