Meer aandacht voor de Grote Routepaden (GR’s) graag

“Sedert Covid19 nemen steeds meer mensen hun toevlucht tot regelmatig wandelen in de eigen omgeving.
Een goede zaak voor de algemene volksgezondheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een belangrijke mogelijkheid voor deze wandelingen zijn de GR’s of onderdelen ervan (1) (2).

GR’s zijn de oudste wandelpaden in België.
Oorspronkelijk waren het louter lange afstandsroutes van honderden kilometers. Maar de GR’s hebben nu ook een breder aanbod voor dag stappers en treinstappers.
Deze paden worden onderhouden door een netwerk van honderden vrijwilligers, die elk een aantal kilometers voor hun rekening nemen.
De paden worden regelmatig aangepast als er nieuw natuurgebied bijkomt of als er een traject ontoegankelijk wordt. Dat laatste gebeurt wel eens als een private persoon of een landbouwer het zomaar inneemt.

GR’s worden op het terrein aangeduid door wit-rode wegmarkeringen. In Vlaanderen zijn er ook Streek GR’s, die geel-rood gemarkeerd worden.
In Vlaanderen zijn er in totaal 24 GR’s en Streek-GR’s.

Ook in andere Europese landen zijn er wit-rode of geel-rode markeringen.
Het totale netwerk bedraagt ruim 80 000 kilometer.

Deze GR’s passeren door heel wat gemeenten. Een ideale gelegenheid dus om een gedeelte van de GR’s te wandelen als je dichtbij huis wil blijven. Maar vaak is het probleem dat gedeelten van die GR’s ingenomen worden door private eigenaars en/of landbouwers. Dat is ook enorm ontgoochelend voor de vele vrijwilligers.

Gemeenten zouden er meer moeten op letten dat dat niet gebeurt en zouden proactief en permanent moeten optreden.
Ik heb de laatste weken enkele meldingen binnengekregen over het grondgebied van Sint-Truiden, waar de GR’s onderbroken zijn door inname vanwege privépersonen.
Ik heb dat doorgegeven aan de stad, die toegezegd hebben deze personen te zullen aanmanen om de GR’s vrij te maken. Heel goed, maar in feite zouden gemeenten permanent en proactief aandacht moeten hebben voor publieke eigendommen, die door de privé ingenomen worden.
Als een overheid ten onrechte - bijvoorbeeld per toeval en/of bij bepaalde openbare werken - een stuk private eigendom inneemt, is ‘het kot te klein’, maar omgekeerd  zou het mogen. Ook de Regionale Landschappen (RL), zoals bijvoorbeeld in de situatie van Sint-Truiden de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
Heel wat van deze GR’s lopen op sommige plaatsen samen met de eigen wandelwegen van de RL.”