Betrek Regionale Landschappen (RL) bij beleid tegen droogte en wateroverlast

Dat was het pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 28 juni 2022.

Ik heb in mijn vorig mandaat als Limburgs gedeputeerde, onder andere bevoegd voor Leefmilieu en Waterlopen, het initiatief genomen om de Limburgse RL te betrekken bij het beleid tegen droogte en wateroverlast. En die ervaringen zijn positief”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Vandaar mijn vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) om de RL in te schakelen bij de Blue Deal bij de realisatie op het terrein, onder andere bij de valleigerichte en horizontale aanpak.
Kan deze koppeling niet gemaakt worden in het nieuw voorliggende Landschapsdecreet?
Als we echt een vernieuwende aanpak willen via ‘ruimte voor water’ zal dit heel wat overleg, procesbegeleiding en samenwerking vragen via een breed lokaal overleg.
Precies daarmee hebben de RL heel wat ervaring.
Vlaanderen kan nu eenmaal niet groter gemaakt worden.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)