Handen af van de index!

“Voor ons als VOORUIT is het duidelijk: handen af van de index!”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het Belgisch indexsysteem is uniek in de wereld, het beschermt de bevolking maximaal tegen prijsstijgingen en inflatie.
Daar mag onder geen enkel beding aan geraakt worden.  

Precies in een periode van torenhoge inflatie, de hoogste sedert 1976, stellen de werkgeversorganisaties het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) weer maar eens voor om ‘te morrelen’ aan de index.
Er zijn diverse voorstellen: een indexering van de nettolonen in plaats van de brutolonen, een ‘sociale index’ waarbij enkel tot een bepaald loonplafond sprake is van een indexatie of een systeem, waarbij sectoren ervoor kunnen kiezen om de index niet toe te passen. (1)
Hun motivatie: de lonen en wedden concurrentieel houden met het buitenland.
Mijn tegenargumentatie: de index is een goed systeem, wij moeten ons niet aanpassen, ‘het buitenland’ moet dat maar doen.
In periodes dat bedrijven hoge winsten maken, horen we ze niet. En van andere loon- en weddeverhogingen, buiten de index, is dan geen sprake.  

Ik ben akkoord met de vakbonden: er kan geen sprake zijn van ook maar iets aan de index te doen.
De index is een principiële aangelegenheid waar niet mag aangekomen worden.

De koopkracht van de bevolking wordt al zo zwaar aangetast door de prijsstijgingen, raken aan de index zou het nog erger maken
Minder koopkracht betekent (nog) minder omzet: beseffen de middenstands- en werkgeversorganisaties dat niet? 
Wat heeft het voor zin dat het Overlegcomité Energie naar oplossingen zoekt voor de hoge energieprijzen als ondertussen de index zou onderuitgehaald worden.

Er wordt nog te vaak vergeten hoe belangrijk en historisch de verwezenlijking is van ons indexsysteem.
Het wordt als logisch aanzien, maar niets is definitief verworven. Vandaar dat het belangrijk is dat de voorstanders van het systeem, zoals VOORUIT, duidelijk stelling nemen tegen de lobby van de werkgeversorganisaties en hun aanhang.

Het Belgisch indexsysteem zorgt er precies voor dat lonen, wedden, pensioenen en uitkeringen automatisch stijgen als de inflatie toeneemt, zoals nu. De boodschap is dus simpel voor wie het niet wil begrijpen: afblijven van de index!”.