25 % bio-areaal tegen 2030

Dat is wat de Europese Unie (EU) voorstelt in het kader van de zogeheten Farm to Fork-strategie.
Dat komt voor Vlaanderen neer op 30 000 hectaren (ha).

De Vlaamse landbouworganisaties en BioForum - de sectororganisatie voor Vlaamse bio-landbouw en -voeding - hebben een tegenvoorstel gedaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In plaats van 25 % grondinname zou Vlaanderen gaan voor 5 %, bio-areaal,  5 % bio-bedrijven, het realiseren van 5 % omzetwaarde in de dierlijke sectoren, de groei van de bio-consumptie tot 5 % en de groei naar 5 % bio-aandeel in de overheidscatering.
De reden voor dat tegenvoorstel? De Vlaamse landbouwsector stelt dat de EU te weinig rekening houdt met de zeer uiteenlopende situaties in de lidstaten en regio’s en vindt dat die 25 % irrealistisch is voor Vlaanderen omwille van het intensief grondgebruik en de dure grondprijzen.

Ik begrijp dat tegenvoorstel en de argumenten hiervoor. En ik zou al tevreden zijn als Vlaanderen dat tegen 2030 zou kunnen realiseren, want we hebben een hele achterstand in te halen. Maar we moeten eveneens beginnen te beseffen dat de landbouwpolitiek meer en meer op Europees niveau wordt bepaald en dat wij als Vlaanderen minder en minder ons eigen beleid zullen kunnen voeren. We kunnen als België en Vlaanderen niet enkel van de voordelen van de EU genieten, de nadelen moeten we er ook bijnemen."

Hierover waren er een aantal vragen in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 29 juni 2022.
Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)