De Europese Unie (EU) vraagt halvering gebruik pesticiden tegen 2030

De EU wil dat de lidstaten het gebruik van pesticiden halveren tegen 2030.
Hoe zullen België en Vlaanderen dit doen?

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns op woensdag 29 juni 2022 over deze materie tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid “, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik wil vooral weten welke concrete doelstellingen Vlaanderen voor ogen heeft per jaar van nu tot 2030.
Zal elk jaar dezelfde inspanning gebeuren of zal er een andere spreiding gebeuren binnen die periode van minder dan tien jaar?

De minister blijft het antwoord schuldig.
Hij gaf een inhoudelijk en kwalitatief antwoord, geen concrete doelstellingen.
Hoe kan nu over zo een periode van nauwelijks zeven jaar een ernstige monitoring en opvolging gebeuren als er geen concrete cijfers vooropgesteld zijn, die bereikt moeten worden?

Vlaanderen zal eindelijk toch eens moeten leren dat het landbouwbeleid meer en meer Europees bepaald wordt en dat daar rekening moet mee gehouden worden.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)