Internationaal

Eenzaamheid: wat doet Vlaanderen ertegen?

“Uit een recente Europese studie naar eenzaamheid is gebleken dat Belgische 65-plussers het hoogste scoren en zich dus erg eenzaam voelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Trekt Vlaanderen conclusies uit deze studie?
Zal het Vlaams beleid ter zake aangepast en/of uitgebreid worden?
Zullen gemeenten, die het dichtst bij de burger staan en die eenzaamheid het best kunnen aanpakken, extra financiële en/of andere middelen ontvangen?
Blijft het bij veel beloften (op papier)?

WERELDDIERENDAG

“Dieren zijn levende wezens, verzorg ze zoals mensen, ze verdienen dat”.
Ludwig Vandenhove

Belgen: rijksten ter wereld en toch zo ontevreden?

‘Belgen rijksten ter wereld’: dat blijkt uit de laatste editie van het Global Wealth Report van Credit Suisse, een internationaal geloofwaardig document. (1)(2)

“Akkoord, cijfers blijven cijfers, maar hiermee wordt nog maar eens bevestigd wat we al langer weten uit andere internationale rapporten en vergelijkingen van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Klimaatadaptatie: niemand ontsnapt eraan

“Bij ons is het (voorlopig?) nog eens een zomer uit de oude doos: een echte kwakkelzomer. Maar in andere delen van de wereld slaat het klimaat des te harder en des te dramatischer toe: tropische temperaturen, bosbranden, wateroverlast, overstromingen en stormen, veel slachtoffers, etc.”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Belasting op overwinsten banken?

Italië heft een éénmalige belasting van 40% op de overwinsten van de banken.
Overwinsten betekenen in dit geval het oplopende verschil tussen wat de banken aan rente innen op leningen en wat ze zelf aan rente uitkeren aan spaarders. (1)(2)

Vormt dit een voorbeeld voor andere Europese Unie (EU)-landen? Of voor België?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Mij lijkt het alleszins een piste, die het onderzoeken waard is.

Voorwaardelijk rijbewijs voor zeventigplussers: NEEN!

De Europese Commissie (EC) heeft plannen om de geldigheid van rijbewijzen voor zeventigplussers te beperken tot vijf jaar of minder.
Elke keer zouden er dan opnieuw medische controles en/of opfriscursussen moeten gebeuren. (1)

Dit is pure leeftijdsdiscriminatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik deel ter zake de visie van de seniorenorganisatie Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA).

Voedselverspilling: België en Vlaanderen scoren slecht in Europa

“Vorige week werden de nieuwste cijfers van de meting van het Vlaamse voedselverlies gepubliceerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"België bengelt achteraan op de Europese ladder, enkel Cyprus doet nog slechter.

In 2020 verspilde Vlaanderen bijna 900 000 ton eetbaar voedsel, voldoende om ruim 800 000 mensen een jaar lang mee te voeden.
Ondertussen zijn er zoveel personen en gezinnen, die het moeilijk hebben om rond te komen en nood hebben aan voldoende en gezond voedsel.

Opletten met buitenlandse aanwezigheid in Belgische en Vlaamse economie

“We hebben buitenlandse investeringen nodig in België en Vlaanderen. Maar we moeten ook opletten met ongewenste inmenging, bijvoorbeeld vanuit China.”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 20 juni 2023.
De aanleiding: een resolutie van de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid ‘over een nieuwe en brede kwantitatieve analyse van buitenlandse zeggenschap in de Vlaamse economie’. (1)

Fruit Logistica in Berlijn

Van woensdag 8 februari tot en met zaterdag 11 februari 2023 bracht de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement een bezoek aan Berlijn.
De aanleiding: de internationale beurs Fruit Logistica, waar vanuit en voor de hele wereld fruit verhandeld wordt.

Verbod op (deel)steps

Parijs gaat, na een referendum, de elektrische deelsteps verbieden. (1)
Een goede zaak, (deel)steps zijn in mijn ogen levensgevaarlijk, aanpassing van verkeersreglementen helpen daar niet aan.

Waar wacht Vlaanderen op?
Voor mij mogen alle steps verboden worden, ook die in particulier bezit.

Pagina's

Abonneren op RSS - Internationaal