Internationaal

Onmogelijk

"Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist."

Jan Rotmans

hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam

(Niet) geloven

"Geloof mij niet, denk zelf na". (1)

 

(1) Filosoof Etienne Vermeersch (1934-2019)

 

Wat nog allemaal...

(Te) hoge lonen en transfersommen waar een gewone burger van duizelt, voetballers, die gokken op de eigen wedstrijden, matchfixing, (te) hoge belasting -en Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)-voordelen in vergelijking met gewone werknemers en nu weer autobussen, die bekogeld worden.
Wanneer gaat de samenleving zich eens ernstige vragen stellen met bij het professionele voetbal?

Klimaatproblematiek

De klimaatproblematiek:  momentum gebruiken, globaal beleid, lange termijnvisie, ons economisch systeem durven aanpakken en sociaal
“Dat zijn voor mij de kenmerken van een noodzakelijk beleid.
Er is echt geen tijd meer te verliezen”, aldus gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Authenticiteit

foto van Marc Reynebeau

Authenticiteit zit niet in het grootse, het bevlogene, het verhevene, het heroïsche of het absolute, maar net in het tegendeel ervan, in het kleine, het alledaagse, het banale, het triviale, kortom in het menselijke. (1)

Dat geldt ook voor authentieke politici, waar ik mijzelf toe reken.

Luxemburg maakt als eerste land openbaar vervoer gratis (1)

foto van een bus van 'De Lijn'

"Waarom zouden wij dat voorbeeld niet volgen in Vlaanderen?", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Er moet dringend iets gebeuren qua aanpak van de klimaatproblematiek, dit zou een belangrijke stap kunnen zijn."

Kleine dingen doen het

"Prachtig, een ander woord heb ik daar niet voor", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

‘Gele hesjes’ zijn ecologisten

“Een transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen zal enkel lukken als ze erin slaagt grote delen van de samenleving mee te krijgen.
Dat betekent werk maken van een just transition: klimaatbeleid zal sociaal en rechtvaardig zijn, of niet zijn.” – Dirk Holemans (1)

 

Last Post

Van donderdag 1 november tot en met vrijdag 14 december 2018 wordt er dagelijks om 18.30 uur stipt op de pui van het stadhuis op de Grote Markt in Sint-Truiden de Last Post gespeeld door een trompettist.

 

'Zwarte periode' uit de Belgische geschiedenis herdenken

Volgend jaar, in 2019, is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Internationaal