Menstruatiearmoede: praat erover

Tijdens de gemeenteraad van maandag 29 augustus 2022 heeft VOORUIT Sint-Truiden bij monde van gemeenteraadslid Marleen Thijs nog maar eens aangedrongen dat de stad Sint-Truiden meer initiatieven zou nemen rond maandverband of tampons.
Vorig jaar heeft ze dat nog eens gedaan. Maar opnieuw tevergeefs: het blijft beperkt tot het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) dat “discreet vrouwen helpt, die het nodig hebben” (dixit schepen van Sociale Zaken Pascal Monette).

Goed dat het OCMW dat doet, maar dat volstaat niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Er zijn meer en meer acties rond menstruatiearmoede nodig, omdat meer en meer vrouwen ermee geconfronteerd worden. En het antwoord is ook typisch: er niet over praten, hoewel dat juist wel zou moeten gebeuren.

Schotland heeft als eerste land een universele toegang tot menstruatieproducten ingevoerd.
Het Schotse parlement heeft een wet goedgekeurd waardoor elk openbaar bestuur voortaan kosteloos maandverband, tampons of inlegkruisjes moet aanbieden.
Tot nu toe was enkel het onderwijs daartoe verplicht. (1)

In een aantal Gentse scholen lopen ook initiatieven om menstruatiearmoede te bestrijden.
Er staan kastjes met de nodige voorzieningen in de meisjestoiletten.
Ouders weten nu dat ze hun kind niet thuis moeten houden, omdat het ongesteld is en/of omdat ze te weinig geld hebben om producten te kopen. (2)

De cijfers van personen met koopkrachtproblemen, waardoor ze zich geen geschikte producten kunnen aankopen, liggen bijzonder hoog.
In Vlaanderen zou om en bij de 12 procent van de vrouwen onder de 25 jaar weleens geld tekort komen om maandverband aan te schaffen.
Bij Vlaamse meisjes, die in armoede leven, loopt dat aantal op tot bijna 45 procent.

In feite zou Vlaanderen een algemeen kader moeten uittekenen hoe gemeentebesturen best kunnen omgaan met dit fenomeen.
Het gaat om een onderschat probleem en naarmate de armoedecijfers stijgen, neemt het toe.
In het kader van een algemene armoedeaanpak moet er over gepraat worden in plaats van het ‘te verdoezelen’.
Alle vormen van armoede en minder kansen moeten aangepakt worden
.

In Sint-Truiden zullen wij als VOORUIT er alleszins alles aan doen om het gegeven op de politieke agenda te houden.”