Belgen: rijksten ter wereld en toch zo ontevreden?

‘Belgen rijksten ter wereld’: dat blijkt uit de laatste editie van het Global Wealth Report van Credit Suisse, een internationaal geloofwaardig document. (1)(2)

“Akkoord, cijfers blijven cijfers, maar hiermee wordt nog maar eens bevestigd wat we al langer weten uit andere internationale rapporten en vergelijkingen van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

België staat bovenaan als rekening gehouden wordt met het mediaan vermogen.
Hierbij wordt de bevolking opgesplitst in twee gelijke groepen: de helft van de Belgen bezit meer dan om en bij de 229 000 euro, de andere helft minder.
Het mediaan vermogen wordt gekozen als maatstaf boven het gemiddelde vermogen, omdat dat laatste een vertekend beeld geeft.
Een multimiljonair trekt dat gemiddelde sterker op dan iemand zonder huis en met een leefloon
.
Als we het gemiddeld vermogen nemen, komen de Belgen uit op een bedrag van om en bij de 323 384 euro, de elfde plaats.

In België hebben we het dus over het algemeen goed.
Hoe komt dat?
Er zijn een aantal elementen, die op elkaar inwerken en die elkaar versterken: het feit dat 70% van de Belgen minimum één eigen huis of appartement heeft, de automatische loonindexering en het spaarpotje van de meeste gezinnen.
Natuurlijk is er de groep van personen, die het minder goed hebben. Maar dat is een zaak van herverdeling en van solidariteit.
Ik zeg het dikwijls: in België en Vlaanderen is er geld genoeg, zodat niemand echt in (financiële) armoede zou moeten leven.

Een belangrijke vaststelling: België heeft rijke inwoners, maar een arme staat.
Dat betekent dat de overheid hier goed voor de burgers zorgt. Ja en daar staat dan tegenover dat diezelfde overheid daar veel geld aan spendeert en een groot overheidstekort heeft en veel - teveel? - belastingen heft.
De ongelijkheid in België is nog te groot, maar enkel Finland heeft een beter cijfer. Dus de Belgische overheid doet het goed op dat vlak met onder andere het sterk uitgebouwd stelsel van sociale zekerheid en heel wat andere initiatieven. De meest recente voorbeelden daarvan zijn de financiële inspanningen tijdens Covid19 en tijdens de recente energiecrisis als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Mijn conclusie?
Waarom zijn wij zo ontevreden in België en vooral in Vlaanderen?
Waarom heeft de politiek zo een slecht imago bij de bevolking?
Waarom stemmen zoveel Vlamingen dan (extreem)rechts?
Is de afgunst onder elkaar - “die hebben meer dan mij” “of ik wil niets afgeven aan anderen” - dan zo sterk?
Als we deze macro-sociaaleconomische cijfers zien, is daar allemaal weinig reden toe. Of is het dan toch zo dat wij het in feite zo goed hebben dat we ons kunnen veroorloven om ons democratisch systeem meer en meer te grabbel te gooien?
Ik laat iedereen daar voor zichzelf op antwoorden, maar zulke analyses moeten ons alleszins tot nadenken stemmen
.”