Israël en Palestina

“Ik krijg heel wat berichten en vragen omtrent het conflict tussen Palestina en Israël dat momenteel weer aan de gang is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Hoewel het een internationale en historische aangelegenheid betreft, zou elke burger en zeker elke politicus er bekommerd over moeten zijn.

Ik sta achter het standpunt dat federaal minister van Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez (VOORUIT) inneemt.
Het humanitaire moet vooropstaan.
Het Internationaal Strafhof in Den Haag dient te onderzoeken of Israël geen oorlogsmisdaden begaat. Bovendien moeten er tegenmaatregelen komen, zoals geen wapenleveringen, de boycot van Israëlische producten en de weigering van visa voor hooggeplaatste personen. 
Er dient gestreefd worden naar een erkenning van twee afzonderlijke staten, Israël en Palestina.

Op basis van deze grote principes heeft de VOORUIT-fractie in het Vlaams Parlement op woensdag 9 november 2023 een gematigde resolutie neergelegd met de bedoeling hier een akkoord over te krijgen over alle democratische partijen heen. Maar niets daarvan.
Zelfs de vraag om deze resolutie hoogdringend te behandelen, werd weggestemd door de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid.

Ze zal nu aan bod komen in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en dan eventueel opnieuw in de plenaire vergadering.

Als zulke resolutie rond het conflict tussen Palestina en Israël geen hoogdringendheid verdient, kan het Vlaams parlement beter dat principe afschaffen.”

Hieronder vindt u de VOORUIT-resolutie.

___