Voedselverspilling: België en Vlaanderen scoren slecht in Europa

“Vorige week werden de nieuwste cijfers van de meting van het Vlaamse voedselverlies gepubliceerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"België bengelt achteraan op de Europese ladder, enkel Cyprus doet nog slechter.

In 2020 verspilde Vlaanderen bijna 900 000 ton eetbaar voedsel, voldoende om ruim 800 000 mensen een jaar lang mee te voeden.
Ondertussen zijn er zoveel personen en gezinnen, die het moeilijk hebben om rond te komen en nood hebben aan voldoende en gezond voedsel.

Opvallend is de rol van de voedingsindustrie en de landbouwsector in heel het gebeuren.
Waarom komen er geen verplichte voedselverliesplannen voor de verschillende spelers in de voedselketen?

Ik ondervroeg Vlaams minister van van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) op woensdag 5 juli 2023 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)

  • Foto: Shutterstock.com.