Voorwaardelijk rijbewijs voor zeventigplussers: NEEN!

De Europese Commissie (EC) heeft plannen om de geldigheid van rijbewijzen voor zeventigplussers te beperken tot vijf jaar of minder.
Elke keer zouden er dan opnieuw medische controles en/of opfriscursussen moeten gebeuren. (1)

Dit is pure leeftijdsdiscriminatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik deel ter zake de visie van de seniorenorganisatie Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA).

Uiteraard moeten alle middelen ingezet worden om de verkeersveiligheid te maximaliseren. Maar waarom wordt deze maatregel beperkt tot die leeftijdscategorie?
Er zijn geen gegevens of statistieken beschikbaar om deze maatregel te nemen.
Senioren achter het stuur vormen niet per definitie een gevaar, integendeel.

Dit voorstel zal de mogelijkheden voor de senioren om zich te verplaatsen sterk verkleinen.
Als we daar het steeds beperkter aanbod van het openbaar vervoer bijtellen, zou dat betekenen dat de sociale mobiliteit van deze leeftijdsgroep sterk vermindert.

Er zijn nu al mogelijkheden genoeg om in te grijpen als ouderen niet meer echt in staat zijn om met de auto te rijden, zoals de huisdokter, de familie en omgeving van betrokkenen.
De overheid moet niet alles willen reguleren en controleren.

Neen, voor mij kan die maatregel niet.
België en Vlaanderen moeten dat duidelijk laten weten aan de Europese Unie (EU).”