Eenzaamheid: wat doet Vlaanderen ertegen?

“Uit een recente Europese studie naar eenzaamheid is gebleken dat Belgische 65-plussers het hoogste scoren en zich dus erg eenzaam voelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Trekt Vlaanderen conclusies uit deze studie?
Zal het Vlaams beleid ter zake aangepast en/of uitgebreid worden?
Zullen gemeenten, die het dichtst bij de burger staan en die eenzaamheid het best kunnen aanpakken, extra financiële en/of andere middelen ontvangen?
Blijft het bij veel beloften (op papier)?

Deze en nog een aantal andere elementen kaartte ik aan via een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v).
Het antwoord is voor mij andermaal ontgoochelend.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Hilde Crevits.

___