Opletten met buitenlandse aanwezigheid in Belgische en Vlaamse economie

“We hebben buitenlandse investeringen nodig in België en Vlaanderen. Maar we moeten ook opletten met ongewenste inmenging, bijvoorbeeld vanuit China.”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 20 juni 2023.
De aanleiding: een resolutie van de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid ‘over een nieuwe en brede kwantitatieve analyse van buitenlandse zeggenschap in de Vlaamse economie’. (1)

Ludwig Vandenhove: “Vlaanderen is een kleine, open economie. De buitenlandse investeringen en de internationale handel vormen bijgevolg een belangrijke motor van welvaart en economische groei. Bovendien moet de Vlaamse handels- en investeringsstrategie een hefboom zijn om mee duurzame mondiale ontwikkelingen te stimuleren.

Zonder te vervallen in protectionisme is waakzaamheid toch geboden.
Ik citeer: “Waar protectionistische beschermingsmaatregelen tegen buitenlandse overnames niet wenselijk zijn, kan waakzaamheid wel geboden zijn bij buitenlandse overnames vanuit landen, die het niet zo nauw nemen met democratische waarden en investeren vanuit een (geopolitieke) staatskapitalistische logica in Vlaamse strategische sectoren. (2)

Niet alleen België en Vlaanderen zijn hierover bekommerd, maar evenzeer andere Europese landen.

De uitdaging is een evenwicht te vinden tussen enerzijds internationale overheid en de positieve effecten ervan en anderzijds de bescherming van de openbare orde, veiligheid en strategische belangen.

In mei 2018 publiceerde het Departement Economie Wetenschap en Innovatie (DEWI) een kwantitatieve analyse over het buitenlandse zeggenschap in de Vlaamse economie op basis van de beschikbare jaarrekeningen van 2015.

In deze resolutie wordt gevraagd een nieuwe en brede analyse over buitenlandse zeggenschap in de Vlaamse economie op te stellen.
Namens VOORUIT heb ik deze resolutie mee goedgekeurd.”