januari 2023

Non-beleid banken: blijven tegen reageren

“Als VOORUIT blijven we reageren tegen het non-beleid van de banksector, waarbij de dienstverlening steeds sterker wordt afgebouwd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In elke gemeente, dus ook in Sint-Truiden, moeten we blijven ijveren voor voldoende en goed werkende bankautomaten.
Voor de ouderen, die niet overweg kunnen met die automatisering, moeten er loketten ter beschikking blijven.
Tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 30 januari 2023 heb ik nogmaals aangedrongen bij de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid dat ze moeten blijven de druk uitoefenen op de banken in onze stad om hun beleid aan te passen.

Stad Sint-Truiden moet beter samenwerken met ANB

“Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) moet veel meer een natuurlijke partner worden van de stad Sint-Truiden dan dat nu het geval is”, zegt VOORUIT- Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst in die zin tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 30 januari 2023.

Blijven vechten!

“Ja, ik blijf vechten voor het behoud van Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als gewezen gedeputeerde blijf ik mij verantwoordelijk voelen voor onze provincie.”

Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van het eindrapport van de Vlaamse commissie decentralisatie.
In dit document worden de provincies weer maar eens volledig weggeschreven.

Literaire prijzen stad Sint-Truiden: organisatie beneden alle peil

“Het wordt voor mij steeds meer onbegrijpelijk wat er allemaal fout loopt bij het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Wat loopt er eigenlijk wel nog goed?

Pedagogen

Pedagogen hebben een ongezonde machtspositie verworven in ons onderwijsbestel

Verdoken armoede bij senioren

“Verdoken armoede is een groot probleem in onze samenleving, maar dat is het nog meer binnen de doelgroep van de senioren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zo leeft 13% van de 65-plussers in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel.

Ouderen moeten vaker rondkomen met een kleiner pensioen dat hen niet veel financiële marge biedt. Ook de huidige energiecrisis legt heel wat extra druk op deze bevolkingsgroep.

Studiedag ‘Senioren en politiek’

“VOORUIT stelt de bevolkingsgroep van de ouderen op dezelfde lijn als alle andere leeftijdscategorieën. Niet meer, maar ook niet minder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In de aanloop naar het belangrijk verkiezingsjaar 2024 organiseren we met VOORUIT daarom een aantal studiedagen, waarin we zoveel mogelijk thema’s rond senioren aan bod willen laten komen.
De bedoeling is om ideeën en suggesties op te doen rond de verkiezingsprogramma’s voor de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
.

Ik coördineer de studiedagen namens VOORUIT.

Dansnamiddag volkshuis Curieus

“Met het nieuwe jaar gaan ook de traditionele dansnamiddagen in volkshuis Curieus opnieuw van start”, zegt Ludwig Vandenhove.

“In januari 2023 is er uitzonderlijk geen dansnamiddag, omdat de eerste zondag van de maand - de normale datum- viel op nieuwjaarsdag 1 januari zelf.

Iedereen is van harte welkom in een goed verwarmde zaal.”

Provincies helemaal weggeschreven

“Wie de moeite wil doen om het eindrapport van de commissie decentralisatie (1) erop na te lezen, zal merken dat de provincies als beleidsniveau volledig weggeschreven worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Is dit de echte voorbode van het definitief verdwijnen van de provincies?
Mijn antwoord is ja.

Nieuwsbrief nr. 173

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Zebracinema moet blijven doorgaan in Sint-Truiden

"Met het sluiten van de Cinema Cameo in Sint-Truiden komt ook het project van Zebracinema, nu MOOOV cinema, in het gedrang.
Voor alle duidelijkheid: Cinema Cameo was een privéonderneming en wij kunnen niet anders dan hun beslissing respecteren”, zeggen VOORUIT-gemeenteraadsleden Ann Knaepen en Ludwig Vandenhove.

Vlaanderen en het EU-voorzitterschap

Van maandag 1 januari 2024 tot en met zondag 30 juni 2024 is België opnieuw voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU).
Afwisselend om de zes maanden komt dat voorzitterschap toe aan een ander land.

“Binnen dat EU-voorzitterschap zal Vlaanderen eveneens een rol spelen. De bevoegdheidsverdeling in België tussen de federale overheid en de gewesten en de gemeenschappen geldt immers ook op EU-niveau” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verzoekschrift over de successierechten

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 25 januari 2023 kwam een verzoekschrift over de successierechten aan bod.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was als verslaggever aangeduid door de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie voor dit verzoekschrift.

Hieronder vindt u:

Pagina's