Stad Sint-Truiden moet beter samenwerken met ANB

“Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) moet veel meer een natuurlijke partner worden van de stad Sint-Truiden dan dat nu het geval is”, zegt VOORUIT- Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst in die zin tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 30 januari 2023.

“Ik vind het een goede zaak dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heel wat gronden heeft aangekocht in de zone Volmolen in Sint-Truiden. (1)
Het opent heel wat opportuniteiten voor de stad Sint-Truiden in dat gebied.
Alles wat Vlaanderen - het ANB - koopt aan groen op het grondgebied van Sint-Truiden, zijn investeringen, die de stad Sint-Truiden zelf niet moet doen. Alhoewel dat natuurlijk de stad Sint-Truiden niet vrijstelt ook op dat vlak (meer) inspanningen te doen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Er is een officiële voorstelling van het project geweest met de bevoegde minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie Zuhal Demir (N-VA) en de lokale politieke verantwoordelijken. Zo hoort dat. En er zal dan ook wel een officiële opening komen, wellicht in 2024. Maar ondertussen is het belangrijk dat de werkzaamheden opgevolgd worden in een goede samenwerking tussen ANB en de diverse bevoegde diensten van de stad Sint-Truiden.
Wat dat laatste betreft, loopt de medewerking goed met sommige ambtenaren en diensten, met andere minder.
Onvoorstelbaar: ANB zou een vergunning moeten aanvragen voor een draad rond de hondenweide, kwestie van soepelheid…
Nog een concreet voorbeeld op een andere locatie, in de holle weg in Kerkom: ANB wou daar een uitkijktoren plaatsen, maar het zou niet gekund hebben omwille van het Ruimtelijk Uitvoering Plan (RUP). Gevolg: de uitkijktoren staat nu in Borgloon.
Wat elders in de natuur kan, kan in Sint-Truiden blijkbaar niet…

Mijn voorstel zou zijn dat er een vergadering komt tussen de verantwoordelijken van ANB en de bevoegde schepen(en) en de algemeen directeur om een planning op te maken van wat er nog staat te gebeuren en waar de stad de nodige medewerking kan verlenen.
In feite zou zulk overleg systematisch moeten gebeuren over dit gebied, maar ook over de andere eigendommen, die ANB op het grondgebied van Sint-Truiden heeft. En vooral over de overtredingen, die zij regelmatig doorgeven aan het stadsbestuur van Sint-Truiden en waar dan niets mee gebeurt. Bij deze overlegmomenten moeten zeker eveneens de politiediensten betrokken worden.
Wanneer gaat er eindelijk eens een echte handhaving gebeuren op de natuur en op het groen in Sint-Truiden door de stad en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken? Het gebeurt zelf niet door de stad, maar ondersteun dan tenminste ANB, die wel aan handhaving willen doen.
Handhaving moet samen gebeuren in plaats van tegen elkaar te werken, zoals bij de instandhouding van hoogstamboomgaarden.

Praktische punten, die zeker al aan bod zouden moeten komen in verband met het gebied Volmolen:
-verkeersbord plaatsen aan de Zoutleeuwsesteenweg dat de straat doodloopt en dat er enkel toegang is voor de aangelanden;
-regelmatig controles in het gebied door de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten.
Er wordt vaak afval achtergelaten en jongeren hebben er zelfs al vuurwerk afgestoken;
-in functie van de voltooiing van de beheerwerken systematisch de bevolking informeren via de stedelijke informatiekanalen. Zoals er nu bijvoorbeeld al de hondenlosloopweides zijn;
-de signalisatie en de informatie van de Fruitvallei ten gepaste tijde aanpassen met deze uitbreiding van het gebied;
-het is een gemiste kans dat de stad Sint-Truiden steeds maar percelen landbouwgrond verkoopt zonder dat publiek kenbaar te maken, zoals het in feite zou moeten.
Waarom overlegt de stad Sint-Truiden niet met ANB om te kijken in welke percelen zij eventueel geïnteresseerd zijn om iets mee te doen qua natuur?;
-de bedoeling moet toch zijn om de auto’s zoveel mogelijk uit dat gebied weg te houden. Het is dan ook absurd dat de blauwe zone is uitgebreid tot de Volmolen.
Als je ter plaatse gaat kijken, is het absurd om daar parkeerplaatsen te gaan voorzien: een smalle weg langs een diepe gracht. Onbegrijpelijk!

Aanvullend op deze acties zou het goed zijn dat er een gemeenteraadscommissie ter plaatse - als het wat langer licht is - zou georganiseerd worden, zodat de gemeenteraad kennis zou kunnen nemen van dit gebied en de mogelijkheden qua verdere natuurontwikkeling.

Wanneer gaat de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden eindelijk eens volop de kaart van de natuur trekken?