januari 2023

Bijtincidenten honden: eerder baas verantwoordelijk dan hond

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 11 januari 2023 was er een actuele vraag over het recent bijtincident met een peuter van 1,5 jaar in Ledegem.

“Een spijtige situatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het kind heeft bijna een beentje en een armpje verloren en was een tijd in levensgevaar. 

PvdA fractie Eerste Kamer op bezoek bij VOORUIT-fractie Senaat

Op dinsdag 10 januari 2023 heeft de PvdA-fractie van de Eerste Kamer in Nederland een bezoek gebracht aan de Belgische Senaat en aan de VOORUIT-fractie in die Senaat.

De Eerste Kamer in Nederland staat per definitie gelijk aan de Senaat in België, ook al is er een groot onderscheid qua samenstelling en bevoegdheden.
Dat bleek nog maar eens uit het gesprek.

Tags:

Verstandige beslissing: stad Sint-Truiden brengt bod uit op domein Terbiest

“De stad Sint-Truiden gaat nu toch een bod uitbrengen op het domein Terbiest om het aan te kopen (1)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Eindelijk, ik heb er samen met VOORUIT lang genoeg op aangedrongen.

Het domein Terbiest is voor alles een groene long in Sint-Truiden.
In het kader van de klimaatproblematiek is het een goede zaak om zulke open, groene ruimte te behouden.
Het park en de omgeving biedt wandelmogelijkheden dichtbij een druk bewoonde buurt en voor andere inwoners uit Sint-Truiden.

De bank is niet uw vriend

De start van een nieuw jaar is voor spaarders en beleggers een moment om de balans op te maken. Het ontwaken is voor velen bitter. De opties voor de toekomst zijn schaars.
Eén les valt alvast te noteren: de bank is niet uw vriend.
Hooguit is ze een adviseur. En in de meeste gevallen vooral een tegenpartij

Het is weer zover: de index

De middenstands- en werkgeversorganisaties maken gebruik van het begin van het nieuwe jaar, onder andere op de talrijke nieuwjaarsrecepties, om weer maar eens uit te halen naar ons uniek systeem van de index in België.

Natuurbeleid in gemeenten: kan niet streng genoeg zijn

Momenteel is er een ontwerpdecreet van de Vlaamse regering in verband met een uniforme regeling voor de vergunningsplicht inzake natuurbeleid in de gemeenten.

Sint-Truidense opiniepeiling: niet betrouwbaar en niet representatief

De lokale nieuwswebsite www.sintruinbegot.be heeft gepeild naar de actuele kiesintenties van de bevolking in Sint-Truiden (percentage stemmen, aantal zetels en wie wordt burgemeester?).

Hieronder de resultaten. (1)

De ene receptie is de andere niet

“Nieuwjaar betekent recepties, zeker voor een politicus tussen de mensen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  “We waren het niet meer zo gewoon na de coronajaren, maar ook met de nieuwjaarsrecepties willen (gelukkig!) officiële instanties, verenigingen, buurtcomités, etc. en VOORUIT-afdelingen opnieuw aanknopen met die traditie.

Elektronisch toezicht

“Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van elektronisch toezicht bij bestraffingen als gevolg van bepaalde, welomschreven misdaden. Zo wordt onder andere de overbevolking in de gevangenissen aangepakt en wordt getracht om de mogelijke negatieve gevolgen van gevangenisstraffen te beperken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Bescheiden

Je mag trots zijn, maar wees ook bescheidenland weer snel op de grond en doe verder

8ste Open dartstornooi Ludwig Vandenhove

Het volgende dartstornooi Ludwig Vandenhove is gepland.

De dartssport is actueler dan ooit in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 170

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

2022 was andermaal een actief jaar voor mij

“Voor mij was 2022 andermaal een actief jaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En uiteindelijk niet slecht.

In het Vlaams parlement heb ik in 2022 152 initiatieven genomen.
Daarmee sta ik bovenaan binnen de VOORUIT-fractie, die op zich al heel actief is ten opzichte van andere fracties.

Tags:

Pagina's