Studiedag ‘Senioren en politiek’

“VOORUIT stelt de bevolkingsgroep van de ouderen op dezelfde lijn als alle andere leeftijdscategorieën. Niet meer, maar ook niet minder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In de aanloop naar het belangrijk verkiezingsjaar 2024 organiseren we met VOORUIT daarom een aantal studiedagen, waarin we zoveel mogelijk thema’s rond senioren aan bod willen laten komen.
De bedoeling is om ideeën en suggesties op te doen rond de verkiezingsprogramma’s voor de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
.

Ik coördineer de studiedagen namens VOORUIT.

Het eerste initiatief draait rond de federale thema’s.
Gastsprekers zijn professor doctor Christel Geerts en vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.
De inleiding wordt verzorgd door minister van Staat Louis Tobback.
De afsluiting gebeurt met een hapje en een drankje.
Locatie: provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
Toegang gratis.

Iedereen is van harte welkom om mee te komen debatteren.”

Inschrijven kan via deze link.

  • Zie onder andere ook ‘Ouderen’ van dinsdag 17 januari 2023 op deze website.    
     
  • Foto: Vooruit nationaal.