Literaire prijzen stad Sint-Truiden: organisatie beneden alle peil

“Het wordt voor mij steeds meer onbegrijpelijk wat er allemaal fout loopt bij het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Wat loopt er eigenlijk wel nog goed?

Nemen we de uitreiking van de literaire prijzen van de stad Sint-Truiden op zaterdag 28 januari 2023 in de Academiezaal, Plankstraat 18, Sint-Truiden.
De literaire prijzen zijn een traditie, die al jaren een niche invullen in het culturele aanbod van de stad. Bovendien zijn er elk jaar heel wat Nederlanders en Belgen uit heel Vlaanderen, die tot de deelnemers behoren.
Zij vertoeven meestal een dag, soms zelfs enkele dagen in Sint-Truiden. Bijgevolg een goede uitstraling voor Sint-Truiden.
Alles samen is het een initiatief dat relatief weinig geld kost en een culturele behoefte invult.

En dan slaagt het huidige stadsbestuur van cd&v-N-VA-Open Vld erin om de organisatie ervan dit jaar volledig in het honderd te laten lopen.
Geen aankondiging in het informatieblad.
Geen uitnodigingen rondgestuurd.
Juryleden, die afhaken door de slechte communicatie.
De stedelijke adviesraad voor cultuurbeleid, die elk jaar een prijs geeft, wordt zelfs niet naar voor geroepen voor de prijsuitreiking.
Etc., kortom, de stad Sint-Truiden onwaardig!

De schepen van Cultuur Stijn Vanoirbeek ‘weet van niets’ en belooft het volgend jaar beter te doen.

Waar is de tijd naartoe dat de uitreiking van de literaire prijzen een belangrijke activiteit was op een zaterdagnamiddag in Sint-Truiden?
Waar is de tijd naartoe dat de laureaten een kunstwerk kregen van de Academie Haspengouw Beeld?
Waar is de tijd naartoe dat poëzie ook op andere momenten aandacht kregen in het gemeenschapsleven van Sint-Truiden om het bereikbaar te maken voor het grote publiek? Onder andere: poëzie op de kerkhoven, poëzie in de buurten in samenwerking met de buurtcomités, poëzie in de brandweerkazerne en op de brandweerwagens en poëzie in de openbare ruimte, onder andere op het domein ‘t Speelhof.

Foei, beschamend voor het huidige college van burgemeester en schepenen.”