Verdoken armoede bij senioren

“Verdoken armoede is een groot probleem in onze samenleving, maar dat is het nog meer binnen de doelgroep van de senioren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zo leeft 13% van de 65-plussers in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel.

Ouderen moeten vaker rondkomen met een kleiner pensioen dat hen niet veel financiële marge biedt. Ook de huidige energiecrisis legt heel wat extra druk op deze bevolkingsgroep.

Deze situatie weegt op de senioren en velen maken zich zorgen over hun globale leefomstandigheden.
Dat blijkt uit recente cijfers van Teleonthaal.

Deze leeftijdsgroep blijft vaker in de miserie en de armoede zitten, omdat ze een grote(re) schaamte hebben over hun situatie en omdat het niet snel wordt opgemerkt.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle (cd&v) op woensdag 18 januari 2023 tijdens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Benjamin Dalle.