Pedagogen

Pedagogen hebben een ongezonde machtspositie verworven in ons onderwijsbestel. (1)