oktober 2022

Bijtincidenten bij honden: de schuld van de eigenaars?

Op woensdag 12 oktober 2022 vond er een hoorzitting met diverse sprekers - specialisten en vertegenwoordigers van een aantal instanties - plaats in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement rond de eventuele oprichting van een databank voor bijtincidenten met honden.
De collega’s van de cd&v-fractie hebben daar een conceptnota over opgesteld.

Nog eens senator

Op dinsdag 11 oktober 2022 heeft Ludwig Vandenhove de eed afgelegd als VOORUIT gemeenschapssenator in opvolging van Katia Segers.

Tags:

Federale begroting: VOORUIT is tevreden

Op dinsdag 11 oktober 2022 is de federale begroting voorgesteld. En op tijd, in tegenstelling tot de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.
Uiteraard is deze begroting een compromis tussen de zeven partijen van de VIVALDI-regering. Ze moet dan ook in die context gelezen worden. (1)(2)(3)

Bescheiden

In België zijn we veel te bescheiden en hebben we een vermogen om problemen te zien waar anderen kansen zouden zien. Persoonlijk vind ik dat we moeten durven erkennen dat we een ongelooflijke culturele en linguïstische rijkdom hebben, dat is een enorme kracht voor ons land.

Hoe is het mogelijk?

De slachthuissector en de beroepsfederatie van dierenfokkers stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen het nieuwe dierenwelzijnsdecreet. (1)

Het nieuwe decreet voorziet in hogere straffen voor burgers en bedrijven, die dieren mishandelen en/of verwaarlozen.

Een terecht decreet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als VOORUIT hebben wij lang genoeg zelf gepleit voor strengere straffen en zelfs eigen voorstellen van decreet ingediend.

Actieplan hoogstamboomgaarden: volstaat dit?

Op donderdag 6 oktober 2022 werd het Vlaams actieplan voor de hoogstamboomgaarden voorgesteld op de site van Alten Biesen in Bilzen (Kasteelstraat 6). (1)
In 2016 heb ik als gedeputeerde en als voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (vzw RLHV) nog mee de aanzet gegeven voor dit plan.

“Zal dit plan volstaan?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hopelijk, maar als de betrokken Haspengouwse gemeenten niet meer gaan inzetten op handhaving vrees ik ervoor.

Uitzetten tamme eenden voor jacht: streng tegen optreden!

De laatste tijd zijn er een aantal berichten in de media verschenen met betrekking tot tamme eenden, die worden uitgezet voor de plezierjacht. (1)

En nu in Sint-Truiden?

De huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden neemt een doorstart: een analyse.

cd&v-N-VA-Open Vld doen verder.
Dat is hun keuze en hun recht.
Laat dat duidelijk zijn”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Twijfels

Dat lijkt me een mooie metafoor voor het leven: hoe meer het vordert, hoe meer twijfels erin sluipen. Maar gelukkig kun je die twijfels met de jaren beter omarmen.

Het is de schuld van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT)

“Dat was de samenvatting van het antwoord van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns op mijn mondelinge vraag over de PANO-reportage rond de stikstofproblematiek.
Hij gebruikte woorden als ‘polariseren’ en ‘culpabiliseren’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dansnamiddag volkshuis Curieus

De volgende dansnamiddag van S-Plus en VOORUIT gaat door op zondag 6 november 2022 vanaf 13 uur 30 in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, 3800 Sint-Truiden.

Nieuwsbrief nr. 157

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Kuddebewakingshonden subsidiëren tegen de wolven?

“Kuddebewakingshonden zouden voor schaapsherders een bescherming kunnen bieden tegen de wolven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Overweegt de Vlaamse overheid om hier subsidies voor te voorzien?

Die vraag stelde ik aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 5 oktober 2022.
De minister heeft eerder in een kranteninterview aangegeven zulke subsidiëring te overwegen. (1)

Pagina's