oktober 2022

En wat nu in Sint-Truiden?

“Mijn stad Sint-Truiden geraakt maar niet uit de politieke impasse”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Spijtig, de stad verdient dat niet.”

Dat zegt Ludwig Vandenhove in het middagnieuws van Televisie Limburg (TVL) op dinsdag 25 oktober 2022.

Waterwinning in Rukkelingen-Loon: wordt stilaan een soap

“De inwoners van Rukkelingen-Loon blijven zich terecht zorgen maken over de waterwinning door de CV De Watergroep en de gevolgen voor hun woningen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik heb er opnieuw een schriftelijke vraag over gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir. En het antwoord is opnieuw ontoereikend, meer zelfs, beneden alle peil.

Gespreksavond Meryame Kitir UITGESTELD

“Wegens gezondheidsredenen wordt de geplande gespreksavond van dinsdag 8 november 2022 met minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame uitgesteld”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

GAIA bestaat 30 jaar

“De dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) bestaat 30 jaar.
Ik ben er al jaren lid van en heb er in al mijn politieke functies goed en nauw mee samengewerkt, nu als Vlaams Parlementslid”, zegt Ludwig Vandenhove.

Ook inzagerecht voor gemeenteraadsleden bij AGB’s - het vervolg

“Omdat wij als VOORUIT altijd geen of onvoldoende antwoorden krijgen als wij vragen stellen over de Autonome Gemeentebedrijven (AGB‘s) in de gemeenteraad van Sint-Truiden heb ik nog maar eens een schriftelijke vraag gesteld aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Burgemeester

Steeds meer inwoners in Sint-Truiden vinden dat ik opnieuw burgemeester zou moeten worden om rust in de stad te creëren.

Tot ik bezig zou zijn, dan zou ‘mijn maagdelijkheid’ snel weg zijn.
Dat is nu eenmaal het lot van (gemeente)politiek.

Dansnamiddag volkshuis Curieus op zondag 6 november 2022

De volgende dansnamiddag van S-Plus en VOORUIT gaat door op zondag 6 november 2022 vanaf 13 uur 30 in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, 3800 Sint-Truiden.

Nieuwsbrief nr. 159

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB): het vervolg

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement vond op woensdag 19 oktober 2022 een gedachtewisseling plaats met Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns over het nieuwe GLB.
De vorige versie kreeg heel wat kritiek vanuit de Europese Unie (EU).
Zal het nieuwe Vlaamse plan voldoen voor de EU? Afwachten.

Dag van de Jeugdbeweging

Vrijdag 21 oktober 2021 is het Dag van de Jeugdbeweging.

“Bij die gelegenheid pleiten wij als VOORUIT dat gemeenten, ook mijn eigen stad Sint-Truiden, zoveel mogelijk zouden tussenkomen in de stijgende energiekosten voor de lokalen van de jeugdbewegingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij komen daarmee tegemoet aan de oproep van de Vlaamse jeugdraad.”

Tags:

VOORUIT wil een energiefonds voor Sint-Truiden

VOORUIT heeft een bijkomend agendapunt ingediend voor de gemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 24 oktober 2022: het creëren van een energiefonds.

“‘Energiefonds Sint-Truiden’ moet dienen om de energiefacturen van de inwoners te verlichten.
Dat zou zeker van pas komen in deze tijden van sterk stijgende prijzen en voorthollende inflatie”, zegt fractieleider Gert Stas.

Geen Vlaams onderwijsgeld voor Kind & Taal vzw

Dat bleek bij een mondelinge vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams parlement aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) op donderdag 20 oktober 2022.

“Kind & Taal vzw is een Limburgs project van gezinsondersteuning en taaltraining voor kwetsbare gezinnen”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Wegens stopzetting van Europese subsidies dreigt het project te moeten verdwijnen ondanks de gunstige resultaten.

Doorrekening verkiezingsprogramma’s

De cd&v-fractie in het Vlaams parlement heeft een document neergelegd rond de eventuele doorrekening van de verkiezingsprogramma’s bij de Vlaamse verkiezingen.
In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 18 oktober 2022 is er rond gedebatteerd.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie.

Pagina's