Hoe is het mogelijk?

De slachthuissector en de beroepsfederatie van dierenfokkers stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen het nieuwe dierenwelzijnsdecreet. (1)

Het nieuwe decreet voorziet in hogere straffen voor burgers en bedrijven, die dieren mishandelen en/of verwaarlozen.

Een terecht decreet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als VOORUIT hebben wij lang genoeg zelf gepleit voor strengere straffen en zelfs eigen voorstellen van decreet ingediend.

Hoe is het mogelijk om hier beroep tegen in te dienen?
Als je die branches bezig hoort, zijn er geen problemen met het dierenwelzijn bij landbouwdieren.
Controles zijn volgens hen niet nodig, de sector reguleert zich zelf. Het is dan nu toch raar dat ze naar het Grondwettelijk Hof trekken tegen de nieuwe, strengere wetgeving. Of, luister naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden.

Dit beroep is des te opvallender, omdat dit decreet unaniem is goedgekeurd door alle politieke partijen in het Vlaams parlement.
De beroepers baseren zich op de opmerkingen, die de Raad van State geformuleerd heeft op dit decreet over de proportionaliteit van de straffen. Met andere woorden, voor sommige inbreuken vindt de Raad van State dat de vork te ruim is, waarbij de hoogste strafmaat, die de rechter kan opleggen voor minder ernstige inbreuken onevenredig hoog kan zijn.

Hopelijk zegeviert het gezond verstand bij het Grondwettelijk Hof.
Dierenbeulen kunnen niet streng genoeg gestraft worden.”