Het is de schuld van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT)

“Dat was de samenvatting van het antwoord van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns op mijn mondelinge vraag over de PANO-reportage rond de stikstofproblematiek.
Hij gebruikte woorden als ‘polariseren’ en ‘culpabiliseren’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Onvoorstelbaar.
Het antwoord, samen met de tussenkomsten van de cd&v in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 5 oktober 2022, waren overduidelijk. Het probleem was volgens hen eerder de subjectieve toon van de uitzending dan wel de aangekaarte items van de stikstofproblematiek en de machtspositie van de Boerenbond op heel het landbouwbeleid.

Voor mij nog maar eens de bevestiging dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is, om een objectief debat te voeren over de toekomst van de landbouw en de maatschappelijke gevolgen ervan in Vlaanderen. De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement zou daar nochtans de plaats bij uitstek moeten voor zijn.

Tot drie keer toe heb ik gevraagd aan Jo Brouns wat hij vond van de bemerking van zijn Vlaamse collega van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme  Zuhal Demir dat de Boerenbond zou moeten meebetalen aan een sociaal fonds om de boeren te helpen, die hun veestapel moeten afbouwen.
Is hij ermee akkoord of niet? Driemaal geen antwoord.
Gewoon zwak van de minister van Landbouw.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)