Nog eens senator

Op dinsdag 11 oktober 2022 heeft Ludwig Vandenhove de eed afgelegd als VOORUIT gemeenschapssenator in opvolging van Katia Segers.

Het was voor mij een beetje ‘thuiskomen’, want ik ben al eens senator - toen nog rechtstreeks verkozen - geweest van 5 juni 2003 tot en met 2 mei 2007”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dat was nog in ‘de goeie oude tijd’ toen de Senaat nog echt deel uitmaakte van het tweekamerstelsel en de overgrote meerderheid van de federale wetsvoorstellen en -ontwerpen er nog moesten passeren.
Nu is de Senaat enkel nog de ontmoetingsplaats voor de Gemeenschappen en Gewesten in België.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een onbezoldigd mandaat.

De toekomst van de Senaat?
Ofwel krijgt de Senaat echt de rol van een vergadering waar Brusselaars, Duitstaligen, Walen en Vlamingen regelmatig samenkomen om problemen uit te praten en/of op te lossen, ofwel wordt de Senaat, als hij blijft functioneren zoals nu, inderdaad beter afgeschaft.”

 

Tags: