Kuddebewakingshonden subsidiëren tegen de wolven?

“Kuddebewakingshonden zouden voor schaapsherders een bescherming kunnen bieden tegen de wolven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Overweegt de Vlaamse overheid om hier subsidies voor te voorzien?

Die vraag stelde ik aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 5 oktober 2022.
De minister heeft eerder in een kranteninterview aangegeven zulke subsidiëring te overwegen. (1)

Wij zullen inventief moeten zijn om een evenwicht te zoeken tussen een grotere biodiversiteit, waarin het opnieuw ‘opduiken’ van de wolf maximaal verzoend kan worden met de economische belangen van de landbouw.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (2)