Uitzetten tamme eenden voor jacht: streng tegen optreden!

De laatste tijd zijn er een aantal berichten in de media verschenen met betrekking tot tamme eenden, die worden uitgezet voor de plezierjacht. (1)

“Zulke feiten zijn totaal onaanvaardbaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ten eerste is het uitzetten van eenden voor de jacht illegaal.
Ten tweede geeft dit aanleiding tot een groot ecologisch probleem: de bemesting, die gebeurt door de massale hoeveelheid uitwerpselen van zoveel eenden beïnvloedt sterk de waterkwaliteit.
Ten derde dreigt de verhouding stikstof en fosfor ernstig verstoord te worden, zodat zelfs bepaalde zeldzame plantengemeenschappen volledig kunnen verdwijnen.
Ten vierde hebben jonge eenden veel voedsel nodig en dat kan ten koste gaan van de rietkragen, een belangrijke broedbiotoop voor heel wat zeldzame broedvogels.
Ten vijfde is er gevaar voor genetische vervuiling, omdat wilde eenden afkomstig uit kweek niet goed aangepast zijn aan omstandigheden in de vrije natuur.
Ten zesde is er het aspect dierenwelzijn.

Personen, die zoiets doen, zijn het onwaardig om jager genoemd te worden.”

Ik stelde een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) over het aantal inbreuken van die aard in Vlaanderen en wat de overheid daartegen onderneemt.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.