Bijtincidenten bij honden: de schuld van de eigenaars?

Op woensdag 12 oktober 2022 vond er een hoorzitting met diverse sprekers - specialisten en vertegenwoordigers van een aantal instanties - plaats in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement rond de eventuele oprichting van een databank voor bijtincidenten met honden.
De collega’s van de cd&v-fractie hebben daar een conceptnota over opgesteld.

Diverse studies bevestigen dat hondenagressie en bijtincidenten geen zeldzame fenomenen zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Recente en exacte cijfers bestaan er echter niet in België en Vlaanderen over hoeveel incidenten met bijtende honden er precies gebeuren en hoeveel slachtoffers ze maken.
Volgens een onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) in 1999 zou het gaan om 35 000 tot 40 000 personen per jaar, die door een hond gebeten worden.
De maatschappelijke kost ervan wordt geraamd op meer dan 21 miljoen euro aan vergoedingen voor de burgerlijke aansprakelijkheid. (1) (2)
De nationale Gezondheidsenquête van 2002 spreekt over 1% van de bevolking of ongeveer 100 000 mensen in België. (3)
Elk goed beleid begint met een goede analyse. Bijgevolg zouden we over goede cijfers moeten beschikken, maar dat blijft een probleem in België en Vlaanderen. (4)

Over één zaak waren alle sprekers het eens: in principe zijn niet de honden de oorzaak van bijtincidenten, wel hun baasjes.
De context waarin gebeurtenissen zich afspelen, zijn weliswaar belangrijk.

Als VOORUIT steunen wij principieel het cd&v-voorstel om eventueel een databank op te richten voor alle bijtincidenten met honden en hun eigenaars.
Natuurlijk moet het realiseerbaar zijn zonder al teveel administratieve rompslomp. Een databank heeft immers maar nut als ze systematisch bijgehouden wordt en als alle voorvallen er kunnen in terechtkomen.

Een conclusie, die het hele panel deelde, was dat in feite elke nieuwe eigenaar van een hond zou moeten begeleid worden en/of dat zij/hij met de hond naar een hondenschool zou moeten gaan. Maar niet elk gezin en/of persoon, die zich een hond aanschaft, is daarvan overtuigd.
Wat logisch lijkt voor alle specialisten is dat niet voor gezinnen en/of personen, die een hond hebben of dat wensen.

Ik deed zelf een tussenkomst en een aantal suggesties.

(1)Gemeenten in het algemeen en burgemeesters in het bijzonder zouden meer ondersteuning moeten krijgen wat er concreet moet gebeuren als er zich ernstige feiten voordoen in hun gemeente.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kan daarin een belangrijke rol spelen. Die opmerking geldt trouwens voor heel het gegeven van dierenwelzijnsbeleid.
Als ik bekijk hoeveel studiedagen en/of vormingsmomenten er doorgaan rond allerlei gemeentelijke thema’s, dan stel ik vast dat dit zeer weinig gebeurt rond onderwerpen, die verband houden met dieren en/of dierenwelzijnsbeleid.

(2)Hoe wordt in andere landen in het algemeen en binnen de Europese Unie (EU) in het bijzonder omgegaan met deze problematiek?
Kunnen wij daar in Vlaanderen geen lessen, positief of negatief, uit trekken?
Welke ervaringen hebben zij?

(3)Een goed functionerende dierenpolitie kan hierin een belangrijke rol spelen. Ik merk daarentegen dat er nog steeds heel wat politiezones en/of gemeenten zijn, waar geen dierenpolitie is.
Ik roep nog maar eens op dat de federale minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) daar werk van zou maken.
Hoe dikwijls heb ik daar al niet voor gepleit!

(4)Kunnen we in Vlaanderen geen werk maken van een certificaat om dieren te mogen houden, zoals dat in Wallonië bestaat?
Ik heb dat al enkele keren voorgesteld aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts, tot nu toe echter zonder resultaat.

Positief is alleszins dat er na deze hoorzitting beter kan nagedacht worden hoe in het Vlaams dierenwelzijnsbeleid meer aandacht kan zijn voor deze problematiek en welke specifieke beleidsmaatregelen mogelijk zijn.”

  • (1)Intern document VOORUIT studiedienst, maandag 10 oktober 2022.
     
  • (2)www.vedavlaanderen.be (Verenigde Dierenartsen = VEDA, de beroepsvereniging van Vlaamse dierenartsen)