Federale begroting: VOORUIT is tevreden

Op dinsdag 11 oktober 2022 is de federale begroting voorgesteld. En op tijd, in tegenstelling tot de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.
Uiteraard is deze begroting een compromis tussen de zeven partijen van de VIVALDI-regering. Ze moet dan ook in die context gelezen worden. (1)(2)(3)

Het kan altijd meer en beter. Maar alleszins hebben wij als VOORUIT heel wat dossiers ‘binnengehaald’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hieronder tracht ik een overzicht te geven van punten, die wij als VOORUIT positief vinden.

Voor ons als VOORUIT is het behoud, nog meer de verhoging van koopkracht essentieel. En daar zijn we zeker in geslaagd.
Voor alles hebben wij ‘gevochten’ dat het indexsysteem intact zou blijven. Onze index is immers de beste garantie tegen koopkrachtverlies.
In de begroting zitten een aantal maatregelen om tussen te komen in energiefacturen van de bevolking en het sociaal tarief wordt verlengd tot het einde van het jaar. 
De Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) op gas en elektriciteit blijft definitief behouden op 6%.
Principieel is beslist tot een taxshift, die later concreet zal uitgewerkt worden. De bedoeling hierbij is om de belastingvrije som - inkomen waarop geen belastingen moeten betaald worden - op te trekken.

Er zijn een aantal kleinere aanpassingen aan de arbeidsmarkt gebeurd.
Het systeem van de flexi-jobs wordt uitgebreid qua toepassingsgebied voor bepaalde sectoren. Ook het maximum aantal uren dat studenten mogen werken aan verminderde sociale bijdragen wordt verhoogd van 475 uur tot 600 uur.

Er komt een overwinstbelasting voor de energiebedrijven, die nu in deze periode van dure energie extra winsten maken. En ze laten zich al onmiddellijk van hun kleinste kant zien door te dreigen naar de rechtbank te stappen tegen deze heffing.
In diezelfde context zullen de oliesector en gasnetbeheerder Fluxys moeten bijdragen.

De woonbonus op de tweede woning wordt afgeschaft in 2024. Ook het fiscaal gunstregime van de notionele intrestaftrek wordt afgeschaft en er komt een bankentaks.

Er gebeurt een gezondheidsshift: de accijnzen worden verhoogd op tabak en worden ingevoerd op vapers en vloeistoffen voor elektronische sigaretten.
De BTW op groenten en fruit gaat naar 0%.

De regering dempt de impact van de loonstijging voor bedrijven om de concurrentiekracht ten opzichte van het buitenland te vrijwaren.

Er komen bijkomende investeringen voor het spoor.

Mijn conclusie: deze federale begroting voldoet veel meer aan onze wensen dan de Vlaamse begroting.
Maken wij als Socialisten dan toch het verschil? VOORUIT zit in de federale regering en niet in de Vlaamse.”