augustus 2022

Communisme

Ik vergelijk communisme met een muziekstuk dat op papier het allermooiste is wat ooit is gecomponeerd, maar dat, als het moet worden uitgevoerd, altijd opnieuw vals en beklemmend en - hoe zal ik het zeggen - levenloos klinktomdat elke muzikant krampachtig probeert op te gaan in de rest van het orkest en daarbij zijn eigen virtuositeit negeert

Geboortebo(o)m(en)

“Als burgemeester heb ik ingevoerd dat er telkens jaarlijks één symbolische boom werd geplant in het stadspark van Sint-Truiden en evenveel bomen in een ontwikkelingsland als er borelingen waren in een bepaald jaar in Sint-Truiden.
Eerst was dat in Togo, nadien zijn we overgeschakeld naar Nueva Guinea, onze zusterstad in Nicaragua”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Deze traditie is afgeschaft na mijn burgemeesterschap in 2013.

Waar gaat het toch naartoe?

“Waar gaat het toch naartoe met onze maatschappij?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik denk dat vaak over een aantal situaties.

Maar nu heb ik het over de toenemende agressie, zowel fysiek, als verbaal tegenover hulpverleners.
Het is begonnen tegen politie en brandweer bij bepaalde onlusten, ondertussen zijn de ambulanciers, hulpverleners en zorgverstrekkers ook meer en meer het slachtoffer
.

Hoeveel dieren sterven tijdens het vervoer naar het slachthuis?

“Elk dier is er één teveel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien is de vaststelling dat dat aantal steeds zou toenemen.

Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Procentueel gezien vallen de cijfers nogal mee.
Absoluut, ik herhaal het, is elk dier er één teveel
.

Meer aandacht voor de Grote Routepaden (GR’s) graag

“Sedert Covid19 nemen steeds meer mensen hun toevlucht tot regelmatig wandelen in de eigen omgeving.
Een goede zaak voor de algemene volksgezondheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een belangrijke mogelijkheid voor deze wandelingen zijn de GR’s of onderdelen ervan (1) (2).

Akkoord met Groen!

“Groen pleit voor een belasting op het vliegen en vooral reizen met privéjets (1)” zegt Vlaams VOORUIT-volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben akkoord, zo snel mogelijk invoeren.

Wie nu nog niet doorheeft in deze periode van extreme hitte en droogte dat er echt iets moet gebeuren, is ofwel dom, ofwel van kwade wil.
Alle klimaatmaatregelen, klein en groot, zijn nuttig. De klimaatcrisis slaat immers veel sneller om zich heen dan iedereen gedacht heeft, ook bij ons.
Het heeft echt geen zin meer om onze kop in het zand te steken.

Het moet niet altijd slecht nieuws zijn…

“Afgelopen donderdag 4 augustus 2022 hebben Sonja en ik nog eens de tentoonstelling ‘Be-le-vingen’ van de vzw Kunst Groen in Bevingen (deelgemeente van Sint-Truiden) bezocht”, zegt voorzitter Ludwig Vandenhove.

“Ik blijf het een prachtig initiatief vinden met een low-budget en met kwalitatieve werken, die maximaal in geplant zijn in de omgeving en in de wandelroute van de vallei van de Cicindria.

Los van de kwaliteit en de natuur is het zeker het vermelden waard dat alle kunstwerken nog intact zijn.
Nog geen enkele beschadiging, zoals Sonja en ik hebben kunnen vaststellen.
Uitzonderlijk!

Het algemene belang

We willen geen individuele opofferingen meer doen voor het algemene belangMeningen komen eruit als een soort van verbale diarree

Nieuwsbrief nr. 148

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Een (beter) kattensterilisatieplan voor elke gemeente

“Een aantal dierenasielen hebben tijdens het verlof opnieuw een noodkreet geslaakt over het groot aantal zwerfkatten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Waar er vorig jaar nog werd aangehaald dat Corona de reden was - katten in huis halen en dan gewoon dumpen - zijn nu de oorzaken minder duidelijk.

Er wordt onder andere met de vinger gewezen naar die gemeenten, die in feite hun verantwoordelijkheid ontlopen. Ook worden heel wat kittens niet gesteriliseerd, hoewel dat decretaal verplicht is. (1)

Mensenhandel en illegale tewerkstelling: streng aanpakken!

Op de bouwwerf van het chemisch bedrijf Borealis in de Antwerpse haven is er een grote zaak van mensenhandel en illegale tewerkstelling aan het licht gekomen.
Momenteel gaat het al om meer dan 170 personen en de zaak deint nog uit.

“Schoenmaker (NMBS) blijf bij je leest”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als reactie op de aankondiging van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) dat zij nu ook aan merchandising gaat doen door de verkoop van kledingstukken en accessoires. (1)

“Onbegrijpelijk”, aldus Ludwig Vandenhove.
De NMBS moet instaan voor de taken, die ze van de federale overheid krijgt en die tot een goed einde brengen, niet minder, maar ook niet meer.

Wat met de wijk- en dorpskermissen?

“Hebben wijk -en dorpskermissen nog een toekomst?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.
“Het wordt moeilijk, je ziet ze elk jaar achteruit gaan.

Nemen we nu het afgelopen weekend Schurhoven en Sint-Pieter kermis in Sint-Truiden.
Ik ben op beide langs geweest.

In Schurhoven stond enkel, zoals al enkele jaren, een friet- en smoutbollenkraam.
Op Sint-Pieter stonden een paar attracties.

Pagina's