Een (beter) kattensterilisatieplan voor elke gemeente

“Een aantal dierenasielen hebben tijdens het verlof opnieuw een noodkreet geslaakt over het groot aantal zwerfkatten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Waar er vorig jaar nog werd aangehaald dat Corona de reden was - katten in huis halen en dan gewoon dumpen - zijn nu de oorzaken minder duidelijk.

Er wordt onder andere met de vinger gewezen naar die gemeenten, die in feite hun verantwoordelijkheid ontlopen. Ook worden heel wat kittens niet gesteriliseerd, hoewel dat decretaal verplicht is. (1)

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) zou een initiatief moeten nemen om nader te onderzoeken wat de redenen zijn van deze situatie en hoe er een oplossing kan aan geboden worden.

Ik ga minister Ben Weyts er alleszins over ondervragen zo snel mogelijk na het parlementair verlof.  

Wat zijn volgens de minister de redenen voor deze situatie?
Hoe denkt de minister dit probleem aan te pakken?

Voorziet hij specifieke en/of bijkomende maatregelen en/of ingrepen?

Is er al een evaluatie gebeurd of de gemeenten al dan niet hun verantwoordelijkheid opnemen op dit vlak?
Indien ja, wat zijn de resultaten?
Indien neen, plant de minister op korte termijn zulke evaluatie?

Moet er niet opgetreden worden tegen die gemeenten, die niets of te weinig ondernemen? Of moeten de gemeenten, die wel goed hun best doen, niet eerder beloond worden?

Alleszins moet er iets gebeuren.
Een specifiek kattensterilisatieplan voor elke gemeente met ondersteuning van een dierenasiel is de beste oplossing.”