Waar gaat het toch naartoe?

“Waar gaat het toch naartoe met onze maatschappij?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik denk dat vaak over een aantal situaties.

Maar nu heb ik het over de toenemende agressie, zowel fysiek, als verbaal tegenover hulpverleners.
Het is begonnen tegen politie en brandweer bij bepaalde onlusten, ondertussen zijn de ambulanciers, hulpverleners en zorgverstrekkers ook meer en meer het slachtoffer
.

Onvoorstelbaar: personen, die hun best doen om mensen te helpen, worden slachtoffer van geweld.
Het gaat zowel over patiënten zelf, als over hun familieleden. (1)

Naast fysieke en verbale agressie handelt het over vandalisme of vernieling, diefstal, hinder bij de zorgverlening of bedreiging met wapens.
De meeste voorvallen zijn een gevolg van alcohol, drugs of psychiatrische problemen.

Ik steun ten volle de vraag van de sector voor een gericht beleid ter zake en voor het aanleggen van een centraal registratiesysteem.
Gezien de betrokkenheid bij de ziekenhuissector van zowel het federale niveau, als Vlaanderen zal het over een gecoördineerd beleid moeten gaan.
In de opleiding zal er specifiek aandacht moeten zijn voor dit fenomeen en/of voor bepaalde zelfverdedigingstechnieken.

Ik ga alleszins de problematiek aankaarten in het Vlaams parlement.”