Mensenhandel en illegale tewerkstelling: streng aanpakken!

Op de bouwwerf van het chemisch bedrijf Borealis in de Antwerpse haven is er een grote zaak van mensenhandel en illegale tewerkstelling aan het licht gekomen.
Momenteel gaat het al om meer dan 170 personen en de zaak deint nog uit.

Ontoelaatbaar in onze huidige beschaafde, wat ze toch zou moeten zijn, maatschappij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “We zijn toch geen ontwikkelingsland.
Nu hoor ik de werkgeversorganisaties niet om zulke situatie te veroordelen. Of ook de politieke partij(en) niet, die anders van de daken schreeuwen dat illegalen hier niet thuishoren. Als het is om die illegalen uit te buiten, zijn ze precies wel welkom.

Strenge straffen en hoge financiële boetes voor de overtreders -alle schakels in de keten- is de enige oplossing om dit soort toestanden in de toekomst te vermijden.
Vaak gaat het om onderaannemers. Maar dat mag geen argument zijn: alle firma’s en/of bazen, die betrokken zijn, moeten boeten.
Zeggen van niets te weten, helpt niet: ze worden geacht van het te moeten weten. (1)
Er is al een strenge wetgeving, maar ze moet nog strenger: alle gaatjes in het net moeten gedicht worden.

De pakkans moet omhoog.
Er moeten veel meer arbeidsinspecteurs komen, de diensten zijn nu erg onderbemand.
VOORUIT dringt hier andermaal sterk op aan bij vice-eerste minister en minister van Economie en Werk Pierre Dermagne (PS).

Dat betekent meer personeelskosten, maar het terugverdieneffect ervan is groot als er officieel belastingen en Rijks Sociale Zekerheid (RSZ) betaald worden. (2) Bovendien moeten de boetes maar omhoog voor overtreders, zodat op die manier eveneens een gedeelte van deze weddekosten kunnen gerecupereerd worden.

Ook dienen er meer financiële middelen vrijgemaakt te worden voor de opvang van personen, die met mensenhandel geconfronteerd worden. Zo is er bijvoorbeeld nu de structurele onderfinanciering van Payoke vzw. (3)
Zij die de moed hebben om uit de greep van de hun uitbuiters te ontsnappen en mee te werken met de politie- en gerechtelijke diensten, moeten kunnen rekenen op een volwaardige begeleiding. (4)
Zij moeten kunnen vertrouwen op de overheid.

Nu betreft het een groot geval van mensenhandel en illegale tewerkstelling, maar er moet tegen elke vorm opgetreden worden. Hoeveel illegalen zouden er niet werken in bijvoorbeeld de bouw of de horeca? En hoeveel werkten er vroeger niet in de fruitsector, waar de situatie gelukkig inmiddels grotendeels is verdwenen?
De fruitsector heeft bewezen dat het anders kan.
Elke inbreuk is er één teveel en zijn het vooral de werkgevers, die moeten aangepakt worden, want de betrokken werknemers hebben meestal geen enkele andere keuze.

Hopelijk worden uit dit dossier van Borealis (opnieuw) de nodige politieke conclusies getrokken, én federaal, én Vlaams.”  

  • (2)Liliana Casagrande, ’174 slaven’, DE KERN, Het Belang van Limburg, donderdag 4 augustus 2022, pagina 2.