augustus 2022

Palestina

Israëli’s zien Palestijnen bijna alleen wanneer er aanslagen worden gepleegd.
We zijn terecht verontwaardigd over de Palestijnse haat voor Israël, terwijl we nauwelijks oog hebben voor de Israëlische haat voor de Palestijnen. Die is minstens zo reëel. 

Overwinsten moeten belast worden

“Met de steeds maar stijgende inflatie en de hogere prijzen, vooral energie, moet de federale overheid financieel iets proberen te doen voor de burgers. (1)
Met welke middelen? Onder andere met een belasting op overwinsten van bedrijven, die profiteren van deze hoge inflatie, zoals de Engies, de Shells of de Totals van deze wereld”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Frank Vandenbroucke: scholen als eerste partner voor mentaal welzijn voor kinderen

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) wil psychologische zorg sneller en dichterbij brengen bij kinderen en jongeren om zo langdurige problemen te vermijden.
Hij heeft daarvoor de nodige financiële middelen uitgetrokken (152 euro miljoen per jaar).  

Veel meer praktijktests

Er is nog steeds veel discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt.
Dat blijkt als gemeenten er actief op naar zoek gaan, zoals andermaal blijkt uit de resultaten van het Plan Samenleven van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.  (1)

Buitenlandse kwekers van huisdieren

“Het is belangrijk voor het dierenwelzijn van huisdieren dat het kweken ervan strikt opgevolgd wordt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In Vlaanderen gebeurt dit door de afdeling Dierenwelzijn. Maar er zijn eveneens buitenlandse kwekers, die dieren verhandelen in Vlaanderen.

Over die buitenlandse kwekers doen heel wat negatieve verhalen de ronde. Daarom vroeg ik een aantal cijfers op aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Pluimvee sterft het vaakst bij transport

“Uit opgevraagde cijfers blijkt dat er steeds meer dieren sterven bij transport naar het slachthuis”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vooral pluimvee is ‘het slachtoffer’.
Er is een duidelijk plan nodig om dit probleem aan te pakken.
Het is niet enkel een gegeven tijdens extreme hitte, dus een hitteplan zal niet volstaan.”

Leiders en bestuurders

Leiders hebben een project en gaan ervoor.
Bestuurders letten tijdelijk op de zaken. 

Voor wanneer statiegeld?

“Sensibilisering en preventie zijn goed, maar de enige oplossing om het zwerfvuil van blikjes en polyethyleentereftalaat (pet)flessen aan banden te leggen, is het invoeren van statiegeld”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het wordt nog maar eens bevestigd uit de resultaten van een experiment in de kustgemeente Bredene. (1)

Voorstellen staatshervorming vanuit Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming.
Er is nu een conceptnota vanuit de meerderheidspartijen -N-VA, cd&v en Open Vld- met suggesties.

Ik analyseerde de conceptnota bekeken vanuit B-Plus”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Lees hieronder de analyse.

Nieuwsbrief nr. 150

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Kienavond VOORUIT Sint-Truiden

Op vrijdag 26 augustus 2022 organiseert VOORUIT Sint-Truiden een kienavond.

Locatie: lokaal Boogschutters ‘De Ware Vrienden’, Terbiest 130, 3800 Sint-Truiden.

Kom gerust langs om te kienen of om gewoon iets te drinken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

‘Ontstaan en groei’

‘Ontstaan en groei’ is de titel van een publicatie van de Sint-Truidense culturele vereniging - Truiense vereniging van amateurfotografen - Renovat Foto, waarin ze hun geschiedenis bundelen.

Binnen 2 jaar bestaat Renovat Foto 50 jaar, maar ze hebben daar niet op gewacht om de geschiedenis van hun vereniging neer te schrijven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Zij bundelen hun geschiedenis na 48 jaar.

Stad Sint-Truiden: pak dat parkeerbeleid opnieuw zelf in handen

“Ik herhaal mijn oproep voor wat het parkeren op openbaar domein betreft: de stad Sint-Truiden moet dat opnieuw zelf in handen nemen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De stad Genk gaat hetzelfde doen. (1)

Wij hebben als VOORUIT in Sint-Truiden al vaak aangedrongen dat de stad de controle op het parkeerbeheer opnieuw in eigen handen zou moeten nemen.
In de periode dat de sp.a, nu VOORUIT, deel uitmaakte van het college van burgemeester en schepenen in Sint-Truiden had de stad zelf parkeerwachters in dienst.

Pagina's